Toplam dış borç stoku 2005'i 170.1 milyar dolarla kapadı

ANKARA - Toplam dış borç stoku, 2005 sonu itibariyle 170,1 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti.

Hazine'den yapılan açıklamaya göre, kısa vadeli borçların toplam dış borç stoku içerisindeki payı yüzde 22,5 ve orta ve uzun vadeli dış borçların pay...

Toplam dış borç stoku 2005'i 170.1 milyar dolarla kapadı

Kaynak: Dünya