Toplam Borç Stoku 331 milyar YTL oldu / Borcun yüzde 51'i piyasaya

ANKARA - Toplam Borç Stoku 31 Ocak 2006 tarihi itibariyle 331 milyar YTL olarak gerçekleşti. Borç stokunun yüzde 51,1'i piyasaya, yüzde 22,5'i ise kamu kesimine olan iç borçlardan oluştu.

Hazine'den yapılan açıklamada, 1.1.2006 tarihinde 50...

Toplam Borç Stoku 331 milyar YTL oldu / Borcun yüzde 51'i piyasaya

Kaynak: Dünya