Tokat'ta İzin Belgesi Olmayan Yabancı Uyruklu Yolcuya Bilet Kesen Firmalara Ceza Kesilecek

Tokat'ta İzin Belgesi Olmayan Yabancı Uyruklu Yolcuya Bilet Kesen Firmalara Ceza Kesilecek

Tokat Valiliği tarafından il sınırları içerisinde yol izin belgesi olmayan geçici koruma kapsamındaki yabancı uyruklulara bilet kesen firmalara idari para cezası uygulanacağı ilan edildi.

Tokat'ta İzin Belgesi Olmayan Yabancı Uyruklu Yolcuya Bilet Kesen Firmalara Ceza Kesilecek

Tokat Valiliği tarafından il sınırları içerisinde yol izin belgesi olmayan geçici koruma kapsamındaki yabancı uyruklulara bilet kesen firmalara idari para cezası uygulanacağı ilan edildi.

Tokat Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada il sınırları içerisinde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması amacıyla, kara, hava, deniz ve demiryolu taşımacılığı, acente ve taşıma işleri komisyonculuğu gibi işlerle uğraşanların, geçici koruma kapsamında bulunan yabancı uyruklu şahıslara yol izin belgesi olmaksızın bilet kesenlerle taşımacılık suretiyle il dışına çıkmalarını sağlayan sorumluların idari para cezasına çarptırılacağı ilan edildi.

Açıklamada,"Milli güvenliğin sağlanması amacıyla ilimiz genelinde bulunan yabancı uyruklu şahısların ülkemiz genelinde kontrolsüz şekilde seyahat etmelerinin engellenmesi, ilimizde her türlü suça karışmalarının önüne geçilmesi, ayrıca kamu düzeni, kamu güvenliği ve bütünlüğümüzü tehdit eden terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesi hedeflenmiştir. Öte yandan ilimizde terör olaylarına iştirak etmelerinin önlenmesinin yanı sıra özellikle yabancı uyruklu şahısların ülkemiz üzerinden Suriye-Irak'ta bulunan terör örgütleri kontrolündeki çatışma bölgelerine seyahatlerinin engellenmesi bağlamında gerekli tedbirlerin alınarak, kamu düzeni ile can ve mal güvenliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu karar, Tokat il sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacılığı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu gibi işlerle iştigal edenler geçici koruma kapsamında bulunan yabancı uyruklu şahıslara 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 84. maddesi kapsamında düzenlenen 'yol izin belgeleri' olmaksızın bilet satışı yapanlar ile taşımacılık suretiyle il dışına çıkmalarını sağlayan sorumlular hakkında İdari Para Cezası uygulanmasına ilişkin hususları kapsar. Tokat il sınırları içerisinde yabancı uyruklu şahısların suça karışmasının veya terör olaylarına iştirak etmelerinin önlenmesi, YTS olabileceği değerlendirilen şahısların ise ülkemiz üzerinden illegal yollarla Suriye/Irak'ta bulunan terör örgütleri kontrolündeki çatışma bölgelerine veya Avrupa ülkelerine seyahatlerinin engellenmesi bağlamında etkin biçimde takip ve denetimlerin yapılabilmesi amacıyla, gerekli tedbirlerin aldırılabilmesi için yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacılığı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu gibi işlerle iştigal edenler, geçici koruma kapsamında bulunan yabancı uyruklu şahıslardan 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 84'üncü maddesi kapsamında düzenlenen 'yol izin belgeleri' olmayanlara hiçbir şekilde bilet satışı yapmayacak ve taşımacılık suretiyle il dışına çıkmalarını sağlamayacaktır. İlgili maddede belirtilen yasaklara ve kararla getirilen düzenlemelere riayet etmeyenler hakkında fiilleri ayrıca bir suç oluşturmuyor ise 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi delaleti ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. maddesinde öngörülen İdari Para Cezası uygulanır. Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu karar Tokat Valiliğince yürütülür" ibarelerine yer verildi. - TOKAT