TOBB: "Mevcut Gerginliği Artırmaktan Kaçınmalıyız"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Son Günlerde Hükümet ile Yargı Arasında Yaşanan Gerginlik ile İlgili Bir Açıklama Yayımladı.

TOBB:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) son günlerde Hükümet ile Yargı arasında yaşanan gerginlik ile ilgili bir açıklama yayımladı.

"Son günlerde içinden geçtiğimiz gergin sürecin, Anayasal kurumlarımız arasında olması gereken ahengi bozmaya yönelik bir hal almasını üzüntüyle karşılamaktayız" şeklinde başlayan açıklamada "Parlamenter demokrasimiz kuvvetler ayrılığı prensibine dayanmaktadır. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin kuvvetler arasında uyumu sağlaması, çatışmaya neden olmaması, toplumda yaratılmak istenen kamplaşmayı beslememesi ve kuvvetlerin bağımsızlığını temin etmesi de esastır." denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Yasama, yürütme ve yargı erklerinin görev ve sorumlulukları Anayasamızda açıkça ifade edilmektedir. Kurumlar arası işleyişin ahenginin bozulması devletimizi zaafa uğratacaktır. Bu nedenle yasama, yürütme ve yargı organları, görev ve yetkilerini Anayasanın kendilerine çizdiği sınırlar dahilinde kullanmalı ve birbirlerinin yetki alanına girmemelidirler.

Her üç kuvvetin de birbirlerinden bağımsız ve tarafsız olması ilkesi ve anayasa çerçevesinde görev ve sorumluluklarını birbirlerini etki altına almaya çalışmadan ve üstünlük mücadelesine girmeden yerine getirmesi esas olmalıdır. Yargı siyasallaşmamalı; yargı erki siyasete müdahale etmemeli, yasama ve yürütme de yargıya müdahale etmemelidir. Hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir sistemin sorunsuz işlemesi buna bağlıdır.

Böyle bir süreçte herkes sorumluluğunu idrak eden bir anlayışla hareket etmeli ve mevcut gerginliği artırmaktan kaçınmalıdır. Siyasi ve ekonomik istikrarın temini, uluslararası itibar ve algılanışımızın zedelenmemesi için problemlerin itidal ve sağduyu içerisinde çözülmesi konusunda tüm taraflar üzerine düşeni yerine getirmelidir.

Uluslararası ekonomik krizin etkilerini giderek daha derinden hissetmeye başladığımız bu dönemde, iktisadi tedbir arayacağımıza hala sağduyu arıyor olmamız bir talihsizliktir. Türkiye, artık daha fazla zaman kaybetmeden uzun dönemli ve tempolu büyümesini sağlamalı ve işsizlik başta olmak üzere tüm iktisadi ve sosyal sorunların çözümüne odaklanmalıdır.

Unutulmamalıdır ki, dünyada ekonomik bir kriz başlamışken ve ülkemiz de bunun etkisi altındayken, Türkiye siyasetin ve hukukun kavgasından ciddi kayıplar verir. Bu kavga Türkiye'ye fayda getirmez." (BGO-BGO-E)

Kaynak: İHA