TMSF, Garipoğlu Grubu ile Ek Protokol İmzaladı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Garipoğlu Grubu ile Ek Protokol İmzaladı. Grubun, 40 Milyon Dolarlık Gayrimenkulünün Takyidatsız Olarak Fon'a Devrine Karar Verildi.

TMSF, Garipoğlu Grubu ile Ek Protokol İmzaladı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Garipoğlu Grubu ile ek protokol imzaladı. Grubun, 40 milyon dolarlık gayrimenkulünün takyidatsız olarak Fon'a devrine karar verildi.

TMSF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: "Sümerbank A.Ş. hakim ortağı Garipoğlu Grubu ile Fon arasında 12/08/2004 tarihinde imzalanan ve 27/01/2006 tarihinde yürürlüğe giren protokolün bir kısım taksitlerinin aksaması sebebiyle borçlu grupla müzakerelere başlanarak sonuçlandırılmıştır. Grubun, 40 milyon USD'lik bir gayrimenkulü takyidatsız olarak Fon'a devrine karar verilmiştir.

Bakiye 292.132.582 USD tutarındaki borcun yeniden ödeme planına bağlanarak, nakdi anapara borcunu toplam 7 yılda, Libor + yüzde 1 faiz oranı ile ödemesi konusunda mutabakata varılmış olup 07/01/2009 tarihinde ek protokol imzalanmıştır.

TMSF kendisine kanunlarla verilen görev ve yetkiler çerçevesinde, kamu alacaklarının en yüksek değerle tahsili ve Fona devredilen bankaların kamuya maliyetinin asgari seviyelere indirilmesi prensibiyle çalışmalarına devam etmektedir."

(CİHAN)