TMMOB'den Mersin-karaman Çevre Düzeni Planı'na Tepki

TMMOB'den Mersin-karaman Çevre Düzeni Planı'na Tepki

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mersin İl Koordinasyon Kurulu (İkk) Sekreteri Kamer Gülbeyaz, 'Mersin-karaman 1/100 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın, Mersin'in Gelişme Dinamiklerini Yansıtmaktan Uzak Olduğunu Söyledi.

TMMOB'den Mersin-karaman Çevre Düzeni Planı'na Tepki

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mersin İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Kamer Gülbeyaz, 'Mersin-Karaman 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın, Mersin'in gelişme dinamiklerini yansıtmaktan uzak olduğunu söyledi.

TMMOB Mersin İKK Sekreteri Kamer Gülbeyaz, Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısında, 'Mersin-Karaman 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nı eleştirdi. 'Mersin-Karaman 1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı' çalışmasının Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından ihale edilerek son bir yıldır çalışmaların sürdüğünü ifade eden Gülbeyaz, planın amacının Mersin'in orta vadeli geleceğine yönelik kararlar içerdiğini söyledi. Yürütülen çalışmalar sonucunda oluşturulan planın, Mersin ve bölgesine yönelik yenilikçi kararlar üretmeyen, kentin gelişme dinamiklerini yansıtmaktan uzak, edilgen bir plan olduğuna dikkat çeken Gülbeyaz, "Bu yönüyle planın ilin geleceğine yönelik öngörüsü zayıf kalmıştır. Üretilen plan, planlama alanı, planlama yöntemi, planlama yaklaşımı, plan kararları yönünden sorunlar barındırmaktadır" dedi.

1/100 000 ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmasında Mersin ve Karaman'ın birleştirilmesini doğru bulmadıklarının altını çizen Gülbeyaz, her iki ilin coğrafi, kültürel ve ekonomik olarak farklı bölgelerde yer aldığını ve her iki ili kesin bir şekilde birbirinden ayıran coğrafi sınırlar olduğunu söyledi. İki ilin birbiriyle ilişkisinin Mersin Limanı'nı kullanmasıyla sınırlı kaldığını kaydeden Gülbeyaz, "Belirlenen planlama alanı içerisinde Mersin ile birleştirilecek il Adana olmalıdır. Adana bu çalışmayı tek başına yürüttüğünden Mersin'in de aynı şekilde planlama çalışmasını tek başına yerel inisiyatiflerle yürütmesi sağlanmalıdır. Planlama alanı içinde Mersin'in Karaman ile birleştirilmesi planlama sürecine olumlu katkı yapabilecek bir tutum barındırmamaktadır" diye konuştu.

Planlama sürecinde katılımın sembolik düzeyde kaldığına vurgu yapan Gülbeyaz, "Görüşler bildirilsin, biz değerlendireceğiz' şeklindeki yaklaşım, bir katılım biçimi değildir. Sadece görüş dinlemek yerine yetkili kurumlar, sivil toplum örgütleriyle güç paylaşımı yapmalıdır. Çevre ve Orman Bakanlığı, paylaşımcı bir yaklaşım geliştirmekten uzak kalmıştır. Bu planda kentin geleceğine yönelik yenilikçi düşünceler ve yenilikçi bir vizyon ortaya konamamıştır. Bu anlamda bölgesel ölçekli olan planda geliştirilmesi beklenen stratejik yaklaşım gerçekleşmemiş, plan durağan yapıda bir arazi kullanım olarak kalmış, mevcut eğilimlerin yansıtılmasından öteye gidememiştir. Önümüzdeki 20 yıl içinde il nüfusunun 1.6 milyondan 5.5 milyon kişiye, kent merkezi nüfusununsa 850 binden 3.5 milyon nasıl ulaşacağı, planın edilgen tutumu içinde böyle bir gelişmenin nasıl sağlanacağı sorusu açık kalmaktadır. 1/100 000 gibi bölgesel ve stratejik ölçeklerde arazi kullanım kararları, belirli bir esneklikte geliştirilmeli, ilke ve strateji düzeyinde kalmalıdır" şeklinde konuştu.

(ÖT-RO-RO-Y)

Kaynak: İHA