Tiryakiye görsel mesaj daha etkili

Tiryakiye görsel mesaj daha etkili

Sigaradan zarar gören organ fotoğraflarının paketin üzerinde yeralmasının, tiryakileri caydıracak en etkili yöntem olduğu belirtildi.

Tiryakiye görsel mesaj daha etkili