Tim İhracat 2019 Raporu - Haberler Ekonomi
Haberi Paylaş

Tim İhracat 2019 Raporu

AA - Haberler | Ekonomi
Tim İhracat 2019 Raporu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Du¨nyada en c¸ok ticareti yapılan 200 u¨ru¨n arasında, u¨lkemizin gu¨c¸lu¨ oldugˆu 47 ihracat u¨ru¨nu¨ var. Bizim bu u¨ru¨nlerdeki ihracatımız ise 50 milyar dolar seviyesinde, bu u¨ru¨nlerin du¨nyadaki ticaretinden yüzde 2,8 pay alıyoruz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Du¨nyada en c¸ok ticareti yapılan 200 u¨ru¨n arasında, u¨lkemizin gu¨c¸lu¨ oldugˆu 47 ihracat u¨ru¨nu¨ var. Bizim bu u¨ru¨nlerdeki ihracatımız ise 50 milyar dolar seviyesinde, bu u¨ru¨nlerin du¨nyadaki ticaretinden yüzde 2,8 pay alıyoruz." dedi.

Düzenlenen basın toplantısıyla, "İhracat 2019 Raporu"nu açıklayan Gülle, ihracatı degˆer bazında artırarak, ku¨resel ticaretten daha fazla pay almayı hedeflediklerini söyledi.

Bu hedefe yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Gülle, yurt dıs¸ı pazarları analiz ederek, ihracatc¸ıların hedef pazar sec¸imlerinde isabetli karar alabilmelerine katkı sagˆladıklarına dikkati çekti.

Gülle, hazırlanan raporla, 360 derecelik bir bakıs¸ ac¸ısıyla ihracatı mercek altına aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2019 yılı ic¸in ilan ettigˆimiz, 'I·hracatta Su¨rdu¨ru¨lebilirlik ve Yenilikc¸ilik' teması kapsamında 'I·hracatta I·lk Adım Seferberligˆi', 'I·hracatta Sıfır Atık Seferberligˆi (Kadın Konseyi)', 'I·hracat Oyun Yazılımı' gibi projelerimizle c¸ok boyutlu, genis¸ kapsamlı ve katma degˆer yaratmaya yo¨nelik bir eylem planı hazırladık. Bu plan, birazdan detaylarını ac¸ıklayacagˆımız 5G yol haritamız rotasında ilerleyecek. 5G Yol Haritamızda, Gu¨c¸lu¨ Tu¨rkiye, Gu¨c¸lu¨ Ekonomi, Gu¨c¸lu¨ I·hracat, Gu¨c¸lu¨ I·nsan Kaynagˆı, Gu¨c¸lu¨ Altyapı ve I·hracat Ekosistemi bas¸lıkları yer alıyor. Raporun amacı, ihracatta kırmayı hedefledigˆimiz rekorların da o¨tesinde, dıs¸ ticaret fazlası veren u¨lke olmaktır."

Raporun 5 ana bo¨lu¨mden oluştuğuna dikkati çeken Gülle, raporda yer alan bölümler hakkında bilgi verdi.

İsmail Gülle, 2018 yılının, ihracat ac¸ısından son derece bas¸arılı gec¸tiğini anımsatarak, bu bas¸arıları yeterli görmediklerini, Türkiye'nin, potansiyelinin tamamını harekete gec¸irebildigˆi takdirde, c¸ok daha bas¸arılı ihracat rakamlarına kolaylıkla eris¸ilebileceğini dile getirdi.

"Ülkemiz 2001 yılında ku¨resel ticaretten yu¨zde 0,51 pay alırken, 2018'de bu payımızı yu¨zde 0,90'a tas¸ıdık." diyen Gülle, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İhracatın sayısal olarak artıs¸ı, tek bas¸ına bir bas¸arı kriteri olamaz. Sadece kos¸mak degˆil, rakiplerimizden daha hızlı kos¸mak zorundayız. Herkesin u¨rettigˆini degˆil, kimsenin u¨retmedigˆini u¨retmek zorundayız. Elbette firmalarımız mikro anlamda, kendi u¨ru¨nleri ic¸in c¸alıs¸malarını aralıksız yu¨ru¨tu¨yor, yenilikc¸i u¨ru¨nler gelis¸tirmeye, katma degˆeri artırmaya c¸alıs¸ıyor.

Ancak TI·M olarak bizim go¨revimiz, mikro anlamdaki bu c¸abaları, du¨nyada ses getirecek daha gu¨c¸lu¨ hamlelere c¸evirmek. I·hracatc¸ılarımızı, daha verimli olabilecekleri pazarlara, daha bas¸arılı olabilecekleri alanlara yo¨nlendirmek, mu¨nferit bas¸arı potansiyellerini, sistematik ve su¨rekli hale getirmek. Bu amac¸larla 2019'u 'I·hracatta Su¨rdu¨ru¨lebilirlik ve Yenilikc¸ilik Yılı' olarak ilan ettik."

"Ülkemizin ikili ilis¸kileri, ku¨resel gelis¸meler, ihracatc¸ılarımızı dogˆrudan etkileyebilecek nitelikte"

Gülle, 2019 yılında Türkiye ve dünyada yas¸anacak olayların, ihracata etkilerinin olacağına dikkati çekerek, gec¸mis¸te Rusya'ya ihracatta uc¸ak krizinin etkisini ve ABD ile yas¸anan siyasi gerilimin, bazı u¨ru¨nlere olan yansımalarını hatırlattı.

Buna kars¸ılık Irak ve Suriye'de devam eden belirsizlik ve karıs¸ıklıklara ragˆmen ihracatc¸ıların, bu u¨lkelerde o¨nemli bas¸arılara imza attığına dikkati çeken Gülle, "Dolayısıyla, hem u¨lkemizin ikili ilis¸kileri, hem de ku¨resel anlamda gelis¸meler, ihracatc¸ılarımızı dogˆrudan etkileyebilecek nitelikte." dedi.

"En gu¨c¸lu¨ oldugˆumuz u¨ru¨nlerin bazılarında, henu¨z kes¸fedemedigˆimiz c¸ok bu¨yu¨k pazarlar"

Raporda yer alan bulgulara değinen Gülle, du¨nyada en c¸ok ticareti yapılan 200 u¨ru¨n arasında, Türkiye'nin gu¨c¸lu¨ oldugˆu 47 ihracat u¨ru¨nu¨ bulunduğunu söyledi.

Gülle, bu 47 u¨ru¨nde du¨nyanın toplam ithalatının 1,8 trilyon dolar olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Du¨nyanın toplam ithalatındaki payı yu¨zde 9,8'dir. Bizim bu u¨ru¨nlerdeki ihracatımız ise 50 milyar dolar seviyesinde, bu u¨ru¨nlerin du¨nyadaki ticaretinden yüzde 2,8 pay alıyoruz. Gu¨c¸lu¨ oldugˆumuz bu 47 u¨ru¨ne o¨zel bir o¨nem ve agˆırlık vererek, 1,8 trilyon dolarlık talepten daha fazla pay alabiliriz. So¨z konusu aras¸tırma, bu konuda kat etmemiz gereken yolumuz oldugˆunu ortaya koyuyor. O¨rnek bir u¨ru¨nu¨ ele alırsak, minibu¨s ve otobu¨s u¨retiminde 1,6 milyar dolar ile en o¨nemli u¨retici u¨lkeler arasında yer alıyoruz. Bu u¨ru¨nde Almanya ve Fransa pazarında yüzde 30'un u¨zerinde paya sahipken, ABD'de sadece yüzde 5 pazar payımız var.

Du¨nyanın en bu¨yu¨k ekonomilerinden olan Kanada'ya, 655 milyon dolarlık minibu¨s ve otobu¨s ithalatına ragˆmen, hic¸ ihracat yapamıyoruz. Bu hesaplamalar alt alta konuldugˆunda, s¸unu go¨ru¨yoruz, 15 farklı u¨ru¨nde 33 farklı u¨lke, bu u¨ru¨nleri bizim yerimize rakiplerimizden alıyor. Bu da, en gu¨c¸lu¨ oldugˆumuz u¨ru¨nlerin bazılarında, henu¨z kes¸fedemedigˆimiz c¸ok bu¨yu¨k pazarlar oldugˆunun en bu¨yu¨k go¨stergesi."

Türkiye'nin bu 47 üründe AB ülkelerinde daha başarılı olduğunu belirterek, bu bilgiler ıs¸ıgˆında, hem AB'deki pazar payını artırıp hem de AB'de yakalanan başarının daha uzak pazarlarlara taşınması durumunda çok daha bas¸arılı ihracat rakamlarına erişilebileceğinden söz etti.

"2019 yılı, hedefleri as¸acagˆımız bir yıl olacak"

Du¨nyanın o¨nde gelen ekonomileri olan ABD, Kanada, Avustralya, Gu¨ney Kore gibi cogˆrafi anlamda uzak u¨lkelere, en az yakın pazarlar kadar o¨nem verilmesi gerektiğine dikkati çeken Gülle, "Firmalarımız Gu¨rcistan, Rusya gibi pazarlarda fiyat rekabetine girmenin o¨tesinde, artık Polonya, Meksika, C¸ekya gibi gelis¸en pazarlara da yogˆunlas¸malı." diye konuştu.

Dogˆru analizlerle, akademik c¸alıs¸malara dayanan, etkili stratejilerle yu¨ru¨yen bir ihracat ekosistemini perc¸inlemeye, etki alanını daha da genis¸letmeye kararlı olduklarını belirten Gülle, "Rüzgara yön verme devri"nin başladığını söyledi.

Başlanan bu çalışmayı en kısa sürede bin ürün için tamamlayacaklarını bildiren Gülle, dünya ticaretinin yüzde 84'ünü kapsayan bin ürünü kapsayan çalışmayı da şubat ayında açıklayacaklarını söyledi.

Gülle, "2019 yılı, hedefleri as¸acagˆımız bir yıl olacak. Orta vadede c¸ok daha etkili stratejilerle, ku¨resel ticaretten alacagˆımız payı daha ileri seviyelere tas¸ıyacagˆız." diye konuştu.

Toplantı sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gülle, İran'a açılan ilk Türk Ticaret Merkezi'nin kapanmasına yönelik haberler e ilişkin, "Türk Ticaret Merkezlerinde, ilk projemiz olan İran çok verimli olmadı, burayı kapatma kararı alındı. Bunun açılması da kapanması da doğaldır. Elbette isterdik ki, ilk açılan başarı modeli olsun. İran kapandı diye Türk Ticaret Merkezlerini bakış negatifliğine düşürmek haksızlık olur. Faydasını tartışmak değil, nasıl daha yukarı çıkaracağımızı tartışmak doğru olacak. Bir salkımdan bir üzümü çıkartır geri kalanını yemeye devam edersiniz, bir üzüm yüzünden tüm salkımı kaldırıp atmazsınız. " değerlendirmesinde bulundu.

Toplantı kapsamında TİM Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin, raporda yer alan, "Ac¸ıklanmıs¸ Kars¸ılas¸tırmalı U¨stu¨nlu¨k" olarak bilinen RCA modeli bulgularına ilişkin bilgi verdi.

Tim İhracat 2019 Raporu

Tim İhracat 2019 Raporu

Tim İhracat 2019 Raporu

Tim İhracat 2019 Raporu

Tim İhracat 2019 Raporu

AA - Ekonomi Haberleri
500