"Teşvik Sisteminden Rekabetçi Bir Sanayi Yapısına Geçilmeli"

"Teşvik Sisteminden Rekabetçi Bir Sanayi Yapısına Geçilmeli"

Boyner, Sanayi Politikalarında Teşvik Ağırlı Bir Politika Yapısı İzlendiğini İfade Ederek "devlet Yardımlarının Ağırlıklı Olarak Sosyal Yardım Modeli Olarak Kullanıldığı Bir Sistem

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, sanayi politikalarında teşvik ağırlı bir politika yapısı izlendiğini ifade ederek "Devlet yardımlarının ağırlıklı olarak sosyal yardım modeli olarak kullanıldığı bir sistem. Ancak, Türkiye'nin teşvik sisteminden rekabetçi bir sanayi yapısına dönüşümü sağlaması için bu çelişkiden kurtulması gerekiyor" dedi.

TÜSİAD ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED)'nun, kalkınma ajansları ile iş dünyasının gönüllü temsil örgütleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla düzenlediği toplantıların dördüncüsü Edirne'de yapıldı.Tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansaray'ında toplantının açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, kaynakları üretimi arttıracak, istihdam yaratacak alanlarda kullanmaya ihtiyaç olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Dengeli paylaşımın sürdürülebilir yapıya bağlı olması ise verimlilik tabanlı sürdürülebilir bir ekonomi politikasına bağlı. Yani toplum, bir taraftan bu büyümeden dengeli bir pay alırken, bir taraftan da bu büyümeyi gerçekleştirecek üretime katılım sağlayacak mekanizmalara sahip olmalı. Kaynaklarımızı, üretimi artıracak, istihdam yaratacak alanlarda kullanmaya ihtiyacımız var. Makro politikaların sürdürülebilir büyüme için gerekliliği kaçınılmaz ancak yeterli olmadıklarını da biliyoruz. Refah düzeyinin yükseltilmesi, kişi başına gelir düzeyinin AB ortalamalarına yaklaşması ve yeni istihdam olanaklarının yaratılabilmesi için Türkiye ekonomisinin yıllık yüzde 6 civarında bir büyüme oranını yakalayabilmesi gerekiyor"

ÇELİŞKİDEN KURTULMAK GEREK

Geçmiş dönemlerde sanayi politikasının teşvik ağırlı bir politika yapısına bağlı olduğunu kaydeden Ümit Boyner devlet yardımlarının ağırlı olarak sosyal yardım modeli olarak kullanılan bir sistem olduğunu belirterek "Ancak, Türkiye'nin teşvik sisteminden rekabetçi bir sanayi yapısına dönüşümü sağlaması için bu çelişkiden kurtulması gerekiyor. Devlet elbette sosyal yardım politikalarına gerektiği yerde, ihtiyaç doğrultusunda büyük önem vermelidir. Ancak, devlet bir şekilde ekonomi politikası içinde yer alacak ise bu sadece başarılı bir sanayi politikasının taraflar ile birlikte kurgulanmasından ibaret olmalıdır. 21 yüzyılda başarılı bir sanayi politikasından, öncelikle tüm sektörler ve bölgeler için eşit rekabetçi şartları hazırlayan ve koruyan bir anlayıştan bahsediyoruz. Bu adil yaklaşımın istisnası ancak bölgesel kalkınmışlık farklarının varlığı veya teknoloji bağlantılı stratejik yaklaşımlar olmalıdır" dedi.

"SİYASİLER PROGRAMLARINI ORTAYA KOYSUN"

Türkiye'nin dünyadaki artan önemini sürdürebilmesi için iç ev ödevlerine odaklanması gerektiğini kaydeden Boyner, siyasi partilerin seçim öncesinde programlarını ortaya koyması gerektiğini söyledi. Boyner, "Türkiye dünyadaki artan önemini sürdürebilmek hatta pekiştirmek için kendi iç ev ödevlerine odaklanmalıdır. Eğitimde, üretimde, teknolojide, alt yapıda ve tabii demokrasisinde ve iç huzurundaki problemlerini Türkiye'nin çözmesi gereken bir dönemdeyiz. Genel seçimlere kadar uzanan önümüzdeki süreci siyasi partilerimizin vatandaşların önüne programlarını koymaları için çok değerli buluyoruz. Bizim gibi sivil toplum örgütlerine de hem mikro, hem makro bazda, hem sosyal, hem siyasi konularda çözüm üretmek ve hem siyasilerle hem kamuoyu ile paylaşma ve farkındalık yaratma görevi düşüyor" ifadelerini kullandı.

TRAKYA FEDERASYONU KURULDU

Konuşmaların ardından TÜRKONFED'in altında oluşturulan Trakya Federasyonu Kuruluş Protokolü imzalandı. Edirne Valisi Gökhan Sözer, TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'e 'Edirnekari' tablo hediye etti.

Toplantıya TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner'in yanı sıra, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Celal Beysel, Marmara ve Kuzey Anadolu Sanayicileri ve İşadamları Federasyonu (MAKSİFED) Başkanı Günal Baylan ve Edirne Sanayici ve İşadamları Derneği (EDSİAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Tamer Boral ve çok sayıda işadamı katıldı.