Teşri ne demek? Teşri anlamı ne?

Teşri ne demek? Teşri anlamı ne?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Teşri, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Teşri ne demek? Teşri anlamı ne? İşte, Teşri kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Teşri kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Teşri anlamı ne? Teşri ne demek?

TEŞRİ NE DEMEK?

Teşri: Yasama

isim, eskimiş, (teşri:), Arapça teşri

Sözlükte "ev yola açık olmak, sokak üzerinde bulunmak" anlamındaki şer' kökünden türeyen teşrî' "evi yol üzerinde kurmak, kapısını yola doğru açmak" demektir (Lisânü'l-?Arab, "şr?" md.; Kamus Tercümesi, "şr?" md.). Bedîî sanatlardan olan teşrî', "kasidenin asıl vezin ve kafiye sistemi yanında beyitlerin ortasında başka bir vezin veya vezinlere uygun düşecek şekilde iki veya daha çok kafiye düzeninin oluşturulması" şeklinde tanımlanır. Bu suretle kasidenin hem lafzî âhengi hem de anlam güzelliği arttırılmış olur ve kaside her kafiye düzenine göre müstakil şiir olma niteliğini korur. Teşrî' kök anlamıyla ilişkilendirilerek ana yola tâli bir yol ilâve etmeye benzetilmiştir. Ziyâeddin İbnü'l-Esîr ve İbn Hicce'ye göre teşrî' anlam eksenli olmaktan ziyade görsel içerikli bir sanattır ve tekellüften uzak değildir (el-Mes_elü's-sâ?ir, III, 216; ?izânetü'l-edeb, I, 269). İbnü'l-Esîr beyitlerin orta kesimini süsleyen teşrî' sanatını insan belini süsleyen kemere (vişâh) benzeterek tevşîh diye adlandırmıştır (el-Mes_elü's-sâ?ir, III, 216). İbnü'l-Ecdâbî teşrî' türünü ilk ele alan âlimlerdendir ve bu sanata teşrî' yanında zü'l-kafiyeteyn ismini vermiştir (Süyûtî, s. 155). Harîrî, hem asıl vezin ve kafiye hem tâli vezin ve kafiye sistemine uyan kasideler nazmetmek suretiyle bu türle ilgili ilk örnekleri veren ediplerden olmuştur (Ma?amât, s. 192-194). İbn Ebü'l-İsba', sözlük anlamı ile terim anlamı arasındaki ilişkiyi farkedemediği yahut garipsediği için bu sanata şeklî benzerliği esas alarak tev'em (ikiz) demiştir (Ta?rîrü't-Ta?bîr, s. 502). Bahâeddin es-Sübkî, ?Arûsü'l-efrâ?'ta (Şürû?u't-Tel?î?, IV, 461) söz konusu kavramın dinî hükümlerle irtibatlı kullanılmasının teamül olarak kutsiyet kazandığını, dolayısıyla edebî sanatla irtibatlandırılmasının uygun olmayacağını ifade etmiştir. Yahyâ b. Hamza el-Müeyyed-Billâh el-Alevî bu tür şiire teşrî' denilmesindeki etimolojik ilgiyi, beyitlerin ortasına konan kafiye düzeniyle dinleyici ve okuyucuya asıl kafiyeye ulaşmada bir yol açılmış olması şeklinde açıklamıştır (e?-?ırâz, III, 70).

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

title