Telekulak İddiaları TBMM'de

Telekulak İddiaları TBMM'de

TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay Hakkında 'Telekulak' İddialarıyla İlgili Verdiği Soruşturma Önergesinin Görüşülmesine Başlandı.

Telekulak İddiaları TBMM'de

TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay hakkında ''telekulak'' iddialarıyla ilgili verdiği soruşturma önergesinin görüşülmesine başlandı.

Genel Kurulda, gündemdışı konuşmalar ve doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergelerin ardından, CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile 56 milletvekilinin, Erdoğan ve Atalay hakkında Meclis soruşturması açılması için verdiği önergenin görüşmelerine geçildi.

Görüşmelerde ilk olarak, önerge sahipleri adına CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu söz aldı. Kılıçdaroğlu'nun ardından şahısları adına 3 milletvekili, daha sonra ise İçişleri Bakanı Atalay konuşacak. Görüşmelerin tamamlanmasından sonra, Meclis soruşturması açılıp açılmaması hakkında Genel Kurulda gizli oylama yapılacak.

Önergede, ''Anayasa ve ulusal üstü insan hakları belgelerinde güvence altına alınan özel hayatın gizliliği ve korunmasına ilişkin hakların, yoğun ve keyfi şekilde ihlal edilmesine göz yumduğu, Emniyet güçleri içinde özel birimler eliyle yasal olmayan dinleme yapılmasının zeminini oluşturduğu ve himaye ettiği, bu eylemleriyle TCK'nın 257. maddesince görevi kötüye kullandığı'' gerekçesiyle Erdoğan ve Atalay hakkında Meclis Soruşması açılması istenmişti.