Telekom'a Anayasal vize

Anayasa Mahkemesi, TÜRK TELEKOM'un özelleştirilmesine de olanak tanıyan 5189 sayılı yasanın bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini reddetti. Anayasa Mahkemesi,

Telekom'a Anayasal vize