Tbmm Genel Kurulu, Salı Günü Olağanüstü Toplanacak

Tbmm Genel Kurulu, Salı Günü Olağanüstü Toplanacak

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın dün gece siyasi parti gruplarına yaptığı çağrı üzerine, 5 Eylül Salı günü olağanüstü toplanacak.

Tbmm Genel Kurulu, Salı Günü Olağanüstü Toplanacak

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın dün gece siyasi parti gruplarına yaptığı çağrı üzerine, 5 Eylül Salı günü olağanüstü toplanacak.

BM Geçici Görev Gücü bünyesinde faaliyette bulunmak üzere Lübnan'a asker gönderilmesine ilişkin başbakanlık tezkeresinin görüşülmesi için 175 AK Parti'li milletvekilinin dün gece yaptığı başvuru üzerine Arınç, Anayasa'nın 93. ve TBMM İçtüzüğü'nün 7. maddeleri gereğince Genel Kurul'u olağanüstü toplantıya çağırdı.

Bülent Arınç, parti gruplarına gönderdiği çağrı pusulasında, milletvekillerinin, Salı günü saat 15.00'de Genel Kurul toplantısına katılmalarını istedi.

Anayasa'nın 93. maddesi, Meclis Başkanının, doğrudan doğruya veya üyelerin beşte birinin yazılı istemi üzerine Meclisi toplantıya çağırmasını öngörüyor.

TBMM İçtüzüğünün 7. maddesi ise tatil veya verme sırasında Meclis Başkanının doğrudan, gerek görürse toplantı çağrısına karar verebileceğini, üyelerin beşte birinin imzasını taşıyan çağrı istemini ise en geç 7 gün içinde yerine getireceğini içeriyor.

Birleşim yeterli çoğunlukla açıldığı takdirde, toplanmayı gerektiren işlemler tamamlanınca, TBMM çalışmalarına devam kararı vermediği takdirde tatil devam edecek.