TBMM Genel Kurulu'nda Bütçe Görüşmeleri

TBMM Genel Kurulu'nda Bütçe Görüşmeleri

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Türkiye'de Barışı, Kardeşliği Tesis Etmek Adına Bir Takım Çalışmalar Yaptıklarını Belirterek, "Bu Bir Af Değildir. Bunun Yapılacağı Yer Özel Bir Yasa Değildir. TCK'nın 221. Maddesi Çerçevesinde Bir Düzenleme Gerekirse Yapılır" Dedi. Çiçek, Türkiye'de Benzer Düzenlemelerin 8 Kez Yapıldığını Hatırlatarak, "Pişmanlık Yasalarının Faydasız Olduğu Düş...

TBMM Genel Kurulu'nda Bütçe Görüşmeleri

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Türkiye'de barışı, kardeşliği tesis etmek adına bir takım çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Bu bir af değildir. Bunun yapılacağı yer özel bir yasa değildir. TCK'nın 221. maddesi çerçevesinde bir düzenleme gerekirse yapılır" dedi. Çiçek, Türkiye'de benzer düzenlemelerin 8 kez yapıldığını hatırlatarak, "Pişmanlık yasalarının faydasız olduğu düşünülse 1 defa çıkarılır, 7 düzenleme daha yapılmazdı" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerindeki son görüşmelerde hükümet adına konuşma yapan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Çiçek, terörle mücadele konusunun bir milli mesele, hükümetler üstü bir mesele olduğunu ifade etti. Bu nitelikleri olan bir olayla Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğunu ifade eden Çiçek, geçmişte siyasi iktidarlar bu belayı Türkiye'nin gündeminden çıkarmak, dağa çıkışları önlemek adına bir kısım yasaları çıkarmak durumunda olduklarını

hatırlattı.

Kamuoyunun bu düzenlemelere Pişmanlık Yasası dediğine işaret eden Çiçek, Pişmanlık Yasası'nın ilk defa 1985'de çıkarıldığını kaydetti. Arkasından 1988, 1990, 1992, 1995, 1999, 2002 ve 2003'te bu yasaların çıkarıldığını, 2005 yılında ise Ceza Kanunu'nun 221. maddesi olarak yürürlüğe girdiğini ifade eden Çiçek, bu türlü yasaların altında imzası olmayan hemen hemen hiçbir siyasi parti bulunmadığını vurguladı. Ülkeyi yönetenlerin terör belasıyla uğraşırken ülkenin güvenlik birimlerinin yaptıkları sayısız

toplantılarda bu tip yasaların çıkmasının terör örgütünü dağıtmak, güçsüz kılmak adına faydalı olacağının düşünüldüğünü belirten Çiçek, "Faydasız olduğu düşünülse 1 defa çıkarılır, sonra 7 düzenleme daha yapılmazdı. Demek ki belli oranda faydaları oldu ki TBMM'nin gündemine çeşitli defalar gelmiştir" diye konuştu.

Ceza Kanunu'nun 221. maddesinin Pişmanlık Yasaları'ndan farkı olmadığını söyleyen Çiçek, muhalefetin Ceza Kanunu'nun Meclis'teki görüşmeleri sırasında 221'le ilgili ortaya koydukları hiçbir eleştiri bulunmadığını hatırlattı. Çiçek, "Ceza Kanunu'nun 221. maddesinde, örgüt üyesi olmuş ama herhangi bir suça karışmamış olanların daha ileri gidip başkalarının canını yakmaması için diyoruz ki 'Kandırıldın veya kandın. Annen, baban, ailen, senin bu yolda devam etmeni istemiyor. Yolun yarısından dön. Kendin için

de, ailen için de, Türk milleti için de zararlı. Devletin adaletine teslim ol, biz de sana ceza vermeyelim.' Pişmanlık Yasaları'nın içeriği de bu. 221. madde de bunu söylüyor. Her defasında bu yasa gündeme geldiğinde gerilimler oluyor. Acılar depreşiyor, kanayan yaralar açılıyor. 221. madde doğru bir düzenlemedir, yanlış birşey yapmadık. Siz de buna itiraz etmediniz. Yanlış yapmadığımız bir işten dolayı niye polemiğe gireceğiz ki."

Pişmanlık Yasaları'nın terör örgütünü zayıflatmak, güçsüz kılmak, yaptığı faaliyetlerden haberdar olmak için zaman zaman çıkarıldığına dikkat çeken Çiçek, "Bu alan birbirimizin vatanseverliğinin sınanacağı, bir bilek güreşinin yapılacağı bir alan değildir. Meseleyi böyle kabul edersek sulandırmış oluruz" dedi. Türkiye'de barışı, kardeşliği tesis etmek adına bir takım çalışmaları yaptıklarını açıklayan Çiçek, "Bu bir af değildir. Biz genel aftan hiç bahsetmedik. 221 bu manada bir düzenlemedir. Terör

örgütleri başkalarının payandasıdır. Müstakil hareket kabiliyeti yoktur. Bu zararlarla Türkiye karşı karşı kalmasın diye bir düzenleme dün yapıldı, gerekiyorsa yarın da yapılır. Bunun da yapılacağı yer özel bir yasa değildir. 221 çerçevesinde yapılabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Türk Ceza Kanunu'nun 221. maddesi "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu nedeniyle soruşturmaya başlanmadan ve örgütün amacı doğrultusunda suç işlenmeden önce, örgütü dağıtan veya verdiği bilgilerle örgütün dağılmasını sağlayan kurucu veya yöneticiler hakkında cezaya hükmolunmaz. Suç işlemek amacıyla örgüt kuran, yöneten veya üye olan kişinin, gönüllü olarak teslim olup, örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi vermesi halinde, hakkında örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye

olmak suçundan dolayı cezaya hükmolunmaz" hükümlerini içeriyor.

(ZÇ-NÇ-Y)