TBMM Genel Kurulu'nda Bütçe Görüşmeleri

TBMM Genel Kurulu'nda Bütçe Görüşmeleri

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Hazırladıkları Bütçenin 2008 Yılında Türk Milletinin Refahını Daha da Artıracak Bir Bütçe Olduğunu Belirterek, "Bu Bütçe Kişi Başına Milli Geliri 7 Bin Dolara Yükseltiyor. Herkesin Cebine Daha Fazla Para Girecek, Bunu Getiriyor" Dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Bütçe Görüşmeleri

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, hazırladıkları bütçenin 2008 yılında Türk milletinin refahını daha da artıracak bir bütçe olduğunu belirterek, "Bu bütçe kişi başına milli geliri 7 bin dolara yükseltiyor. Herkesin cebine daha fazla para girecek, bunu getiriyor" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bütçeleri üzerindeki görüşmelerde hükümet adına söz alarak eleştirileri cevaplayan Maliye Bakanı Unakıtan, Türkiye'nin büyük bir değişimin içinde olduğunu vurguladı. "Eskiden Türkiye'nin yüzüne bile bakmıyorlardı. Bütçesi bu kadar açık olan adamın, enflasyonu bu kadar yüksek olan bir ülkenin yüzüne kim bakar" diye konuşan Unakıtan, o dönemde yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmediğini

hatırlattı. Unakıtan, "O zaman ülkedeki ekonomide istikrar yoktu. Şimdi ekonomiye istikrar geldi, güven geldi. Milletin yüzü gülmeye başladı. Siz niye bundan rahatsız oluyorsunuz. Türkiye'nin refah seviyesinin yükselmesinden hepimizin mutlu olması lazım. Biz sizden şunu bekliyoruz. 'Bunu daha fazlalaştıralım, özelleştirmeyi daha fazlalaştıralım.' Bize teklif getirin. Oturduğunuz yerden bir şey olmaz. Bu milletten rey de alamazsanız. Ben dedim size, bunları konuşmayın, sonra sizi biz bile kurtaramayız

dedim" şeklinde konuştu.

AK Parti'den önceki iktidarlarda bütçe hedeflerinin tutmadığına işaret eden Unakıtan, AK Parti iktidara geldikten sonra bu hedeflerin tutturulduğunu, söyledikleri her şeyi yerine getirdiklerini anlattı. Unakıtan, "Bu AK Parti farkı. Milattan önce, milattan sonra gibi" dedi. Bir ülkede ekonomiyi iyileştirmek için o ülkenin ekonomisini büyütmek gerektiğini kaydeden Unakıtan, ekonomisi büyümeyen ülkelerde refah seviyesinin artamayacağını belirtti. Bunun için daha fazla üretmek gerektiğini söyleyen Unakıtan,

üretim için de yatırım yapmak gerektiğini ifade etti. Unakıtan, "Yatırımı yapabilmek için yatırım ortamının iyileştirilmesi şart. O ortamı sağlayamazsan yatırımı bırak çiçek bile yetişmez orda. Yatırım ortamının iyileştirilmesi için bütçe açıklarını indirdik. Biz özel sektöre ağırlık verdik. Yatırımda, üretimde, istihdamda, ihracatta özel sektöre ağırlık verdik. Özel sektör yatırımı daha sıhhatli bir yatırım oluyor" diye konuştu.

Unakıtan'ın konuşması sırasında zaman zaman CHP sıralarından laf atan milletvekilleri oldu. Unakıtın, CHP milletvekillerine, "Oturduğunuz yerden laf atmakla, 'yalan söylüyor' demekle bu işler olmuyor. Burada rakamları veriyoruz. Cari açıktan başka bir şey söyleyebiliyorlar mı, yok başka bir şey. Okumuyorsunuz da. Borçlar nominal olarak azalmaya başladı. Muhalefet ciddiyet ister, çalışma ister. Çalışın getirin bizim karşımıza konuşalım. Hesaplar ortada" karşılığını verdi.

"BÜTÇEYİ İYİ İDARE EDEMEYEN, O ÜLKEYİ İYİ İDARE EDEMİYOR DEMEKTİR"

Eğitimde ve sağlıkta önemli adımlar atıldığını anlatan Unakıtan, AK Parti iktidarından önce sağlık hizmetlerinde milletin insan muamelesi görmediğini söyledi. Unakıtan, şunları söyledi:

"Hasta gece yarısı gidiyordu, 4-5 saat bekleyip gün alıyordu. Bir de reçete alıyor, gidiyor eczaneye 'bu ilaç yok 10 gün sonra gel.' Adam hasta, yarına çıkar mı çıkmaz mı belli değil. Bu millete böyle çile çektiriliyordu. Şimdi herkes istediği hastaneye gidiyor, mahallesindeki eczaneden ilacını alıyor. Bu, bütçeyi iyi idare etmekle oluyor. Bütçesini iyi idare edemeyenler, o ülkeyi de idare edemiyor demektir. Geldiler bu ülkede insanları 40 yaşında emekli ettiler. Fakir fukaradan topluyorsun vergileri,

ona verelim, buna verelim. Bunlar kalktı. Biz milletin emanetine gözümüz gibi bakıyoruz. Gemlik'te amonyak fabrikası kurmuşlar. 400 milyon dolar harcanmış, şimdi çalışmıyor."

Türkiye'de sermaye terakümünün az olduğuna işaret eden Unakıtan, o yüzden Türkiye'nin yabancı sermayeye ihtiyacı olduğunu vurguladı. Sermaye tasarrufunun azlığından dolayı cari açığın kaçınılmaz olduğunu belirten Unakıtan, önümüzdeki dönemde bu konuda çeşitli mevzuatlarda değişiklik yapılacağını dile getirdi. Türkiye'nin artık ihracatını artırması için üretim yapısını artırması gerektiğini ifade eden Unakıtan, daha ileri teknoloji üretimine geçme mecburiyeti bulunduğunu söyledi. Unakıtan, "Ar-Ge

teşviklerini getirmek suretiyle göreceksiniz Türkiye'nin çehresi değişecek. Orada çalışan elemanlardan vergi almayacağız, sigorta primlerini yarı yarıya düşüreceğiz. Sizin bozduklarınızı düzeltmek için uğraşıyoruz. Onları yaptık şimdi de bunları yapıyoruz. Türkiye bundan sonra mikroekonomik tedbirleri tanımaya başlayacak. Müteşebbisin rekabet gücünü artıracak önlemlere başvuracağız. Bu bütçe ne getiriyor? Bu bütçe 2008 yılında Türk milletinin refahını daha da artıracak bir bütçedir. Bu bütçe kişi başına

milli geliri 7 bin dolara yükseltiyor. Herkesin cebine daha fazla para girecek, bunu getiriyor" dedi.

(ZÇ-MAY-CC-Y)