TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulu

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Tekel'in Özelleştirilmesinden Dolayı Orada Çalışan İşçilerin İşsiz Kalmaması, Mağdur Olmaması İçin Her Türlü Çalışmayı Yaptıklarını Belirterek, "Tahmin Ediyorum Ki Orada Hiçbir İşçi Mağdur Olmayacak" Dedi.

TBMM Genel Kurulu

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Tekel'in özelleştirilmesinden dolayı orada çalışan işçilerin işsiz kalmaması, mağdur olmaması için her türlü çalışmayı yaptıklarını belirterek, "Tahmin ediyorum ki orada hiçbir işçi mağdur olmayacak" dedi.

TBMM Genel Kurulu, memurlara görev tazminatı verilmesine ilişkin düzenlemenin kaldırılmasını öngören 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerini tamamladı. Tasarının görüşmeleri sırasında milletvekillerinin soru ve eleştirilerini cevaplayan Maliye Bakanı Unakıtan, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre bazı yerlerin nüfusunun düştüğünü, bunun karşılığında bazı yerlerde de nüfusun geçmişe göre fazla çıktığını anlattı.

Belediyelere bu nüfus oranlarına göre kaynak aktarılacağını belirten Unakıtan, "Eski dağılımı yapsak bizim nüfusumuz arttı, niye bizim gelirimiz artmadı diyecekler. Azalanlar oluyor, bizim daha önce daha fazlaydı gelirimiz, niye azaldı diyor. Ama gerçeklere göre hareket etme mecburiyetimiz var. Dağılımlar o şekilde yapılıyor" diye konuştu. Çok yakında Belediye Gelirleri Kanun Tasarısı'nın Meclis'e geleceğini belirten Unakıtan, Bu kanunla birçok belediyenin gelirlerinde önemli artışlar sağlanacağını vurguladı. Unakıtan, "Orada bazı kayıplar da yeni artışlarla telafi edilecek. Daha iyi bir duruma gelecek belediyeler. Daha önce fazla personel alınmış. Olması gerekenle olan arasında farklar var. Belediyelerin bunları azaltması lazım. Azaltması için de bunlara tazminat ödemesi lazım. O da bir mali yükümlülük. Bütün bunları nazarı itibara alarak Bayındırlık Bakanlığı da bir çalışma yapıyor. Belediye Gelirleri Kanunu buraya geldiği zaman bunlar ortaya çıkacak ve bu sıkıntılar giderilecek" şeklinde konuştu.

Tekel'in çalışanlarının durumunun ne olacağı yönündeki soruyu cevaplayan Unakıtan, Tekel'in özelleştirilmesinden dolayı orada çalışan işçilerin işsiz kalmaması, mağdur olmaması için her türlü çalışmayı yaptıklarını söyledi. Unakıtan şunları kaydetti:

"Tahmin ediyorum ki orada hiçbir işçi mağdur olmayacak. Çünkü yaprak işleme var, bu devletin elinde. İşçilerin bir kısmı, Tekel'in elindeki özelleşmemiş olan yerlere kaydırılabilir. Bir kısmı orada çalışmaya devam edecek. Orada üretim de artacak. Biz özelleştirme yaparken kimseyi mağdur etmedik. Türkiye'de özelleştirme mağduru yok" şeklinde konuştu. Bir yer özelleştirildiğinde orada çalışanlara, 'sana şu kadar tazminat' dendiğini ve birçok işçinin o aldığı paralarla kendilerine iş kurduğunu ifade eden Unakıtan, "Bazı özelleştirmelerde gelin çalışın dedik çalışmadılar. Bunlar verildiğinde bütün haklarını almış oluyorlar. Ayrıca isteyenlere tekrar bir iş verdik. Ama o iş de güllük gülistanlık bir iş değil. 4-C kapsamında iş verildi. O hak alınınca sanki hiç tazminatını almamış gibi ilaveten verdiğimiz işi hak olarak kabul edip daha fazlasını isteme durumu ortaya çıkıyor. Bu da mümkün değil" diye konuştu.

Unakıtan, memurların özlük haklarının iyileştirilmesi için bir paket üzerinde çalıştıklarını, zamanı geldiğinde bunu açıklayacaklarını ifade etti.

Görüşmelerin sonunda 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanuna göre en az 5 hizmet yılını dolduran memurlara 10 bin gösterge rakamını geçmemek üzere Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek gösterge rakamlarının, memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenmesine ilişkin hüküm kaldırılıyor. Kaldırılan düzenleme, değişik kurumlarda aynı unvan veya benzer niteliklere sahip olan ve benzer görevlerde bulunanların aldıkları ücretler arasındaki farklılıkların giderilmesi amacıyla hazırlanmış, ancak bugüne kadar hiç uygulanmamıştı.

(ZÇ-NÇ-Y)

Kaynak: İHA