TBMM Genel Kurulu - Haberler
Haberi Paylaş

TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulu'nda, HDP'nin araştırma önergesinde, "sokağa çıkma yasaklarının olduğu yerlerde 61 çocuğun polis ve asker tarafından katledildiği" ifadesinin kullanılması nedeniyle yaşanan tartışmaların ardından, önergedeki ifadeler düzeltilirken, usul tartışması açıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda, HDP'nin araştırma önergesinde, "sokağa çıkma yasaklarının olduğu yerlerde 61 çocuğun polis ve asker tarafından katledildiği" ifadesinin kullanılması nedeniyle yaşanan tartışmaların ardından, önergedeki ifadeler düzeltilirken, usul tartışması açıldı.

HDP, Danışma Kurulu'nda oy birliği sağlanamaması nedeniyle araştırma önergesinin görüşülmesi önerisini Genel Kurul'a taşıdı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, HDP Grup önergesini okutmadan önce MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural itiraz ederek önergenin Genel Kurul'da görüşülemeyeceğini söyledi. Vural, "HDP'nin grup önerisinde, '61 çocuğun, polis özel harekat görevlileri tarafından katledildiği' gibi ifadeler kullanılmaktadır. Önergenin gündeme alınmaması gerekir. Böyle bir şey olabilir mi? Lütfen içtüzük gereğince gereği yapılarak bu ifadelerin kaldırılmasını temin edin" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Çağlar Demirel ise daha önce de benzer önergeleri gündeme getirdiklerini ve görüştüklerini belirterek, "Bu önerge geldiği an itibari ile 61 çocuktu ama gittikçe bu sayı katlanıyor. Şu anda Cizre'de bir binanın bodrum katında bulunan sivil vatandaşlardan dördü yaşamını yitirmiş, diğerleri yaralı bekliyor" iddiasında bulundu.

Konuşmaların ardından Başkanvekili Aydın, birleşime 10 dakika ara verdi.

Başkanvekili Aydın'ın oturumu açması üzerine MHP Grup Başkanvekili Vural, yeniden önergenin gündeme alınmamasını istedi. HDP Grup Başkanvekili Çağlar Demirel'in önergenin görüşülmesini istemesi üzerine Vural, "Bu önergenin amacı terörle mücadele edenleri suçlamaktır" diye konuştu.

Önergede değişiklik

Başkanvekili Aydın, "Anayasamızın 38. maddesi çok açıktır. İçtüzüğün 67. maddesi açıktır. Ortada ciddi manada bir terörle mücadele olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu mücadele kapsamında bir şekilde devlet adına görev yapanları suçlayıcı tarzda katliam ifadesi ile yazılmasının doğru olmadığını ve suçlayıcı olan bu tür ibareler çıkartılmak suretiyle öneri 67'ye göre düzeltilmiş durumdadır. İlgili grup bunu uygun gördü. Şu anda içtüzüğe uygun olarak görüşeceğiz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, verilenin grup önerisi olmadığını, 20 milletvekilinin imzasının bulunduğunu bundan dolayı da değişiklik yapılması durumunda 20 milletvekilinin onayının alınması gerektiğini belirterek, "Daha önce de oldu biz önergemizi yenileyerek verdik. Bunu gündeme almanız doğru değildir" dedi.

Başkanvekili Aydın ise teamüllerde bunun olduğunu vurgulayarak, yapılması gereken değişikliklerin yapıldığını söyledi.

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ise Meclis Başkanlığı'nın gerekli incelemeyi yaptığını ve araştırma önergesine onay verdiğini ardından ise Danışma Kurulu'na sevk edildiğini ve oradan da Genel Kurula geldiğini dile getirdi. Baluken, önergenin görüşülmesinin içtüzüğe uygun olduğunu savundu. Baluken, tartışmaların Danışma Kurulu'nda yapılabileceğini Genel Kurul'da yapılamayacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Başkanvekili Aydın, daha önce de düzeltmelerin yapıldığını hatırlatarak, "Ben tarafsız Meclis Başkanvekili olarak anayasa ve içtüzüğe dayanarak yönetmek zorundayım. Buna dayanarak düzeltmeler yapıldı. Bu bağlamda şu anda grup önerisinin görüşmelerine başlayacağız" ifadesini kullandı. Aydın, önergenin iade edilmediğini, üzerinde düzeltme yapıldığını kaydetti.

Usul tartışması

HDP'nin grup önergesi üzerine usul tartışması açıldı.

Usul tartışması üzerine söz alan HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, yapılan tartışmanın tümünün yanlış bir tartışma olduğunu söyledi. Danışma Kurulu'ndan geçen önergenin tekrar tartışmaya açılamadığını belirten Baluken, "Çocuğun katledildiği ya da katliama uğradığı yere yönelik Meclis'in araştırması için bunu verdik. Biz Berkin Elvan'ın polis kurşunu ile öldürülmesini katliam olarak değerlendiriyoruz. Roboskiyle ilgili aynı şeyi düşünüyoruz" dedi.

Önergede, sürekli polis ve askeri suçlayan ifadelerin yer aldığını dile getiren MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, önergenin anayasanın ilgili maddeleri ve içtüzüğe aykırı olduğunu, bundan dolayı görüşülemeyeceğini ifade etti. Vural, usul tartışmaların milletvekillerinin oyuna sunulmasını istedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Doğan Kubat ise önergenin değiştirilmeden önceki halinin içtüzük ve anayasaya aykırı olduğuna kendilerinin de katıldığını kaydetti. Kubat, "Biz usulen belirli bir meseledeki tavrımız, esasa yönelik tavrımızdan farklı olabilir. HDP önergesinin gerekçeleri kesinlikle somut biçimde kesin yargı içeren suçlamalar içeriyordu. Görüşmeler sonunda araştırma önergesi görüşülebilir bir noktaya getirildi. Yaşam hakkının ihlaline ilişkin iddialarla ilgili bir hüviyet şu anda kazanmış durumdadır. AK Parti olarak devletin ve milletin birliğini sağlama için hukuk içinde fedakarca çalışma yürüten polisimizin, askerlerimizin, korucuların, sağlık çalışanlarına destek veriyoruz" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Biz kimsenin suçu ispatlanana kadar suçlu muamelesi görmemesini savunuruz. Gerek siz gerekse grubunuzun çok sayıda temsilcisi Ergenekon davasında yargılanan kişilere açıkça terörist dediniz. Balyoz davasında yargılananları darbeci ilan ettiniz" diye konuştu.

Başkanvekili Aydın, HDP Grup önerisinin Meclis Başkanlığınca inceleme aşamasında olduğunu bundan dolayı iade dahil işlem yapılmadığını belirterek, "Dolayısıyla HDP Grup önerisi iade edilmemiştir. Önerge sahipleri tarafından gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Teamüllere uygun olduğundan tutumumda bir değişiklik yoktur. Şırnak milletvekilinin verdiği bir önerge de var önümde paraf edilerek devam edilmiştir" dedi.

Başkanvekili Aydın, tartışmaların ardından HDP'nın önergesini okutarak işleme koydu.

Önergenin işleme konulmasına tepki gösteren MHP Grubu ise Genel Kurulu terk etti.

AA - Son Dakika Haberleri

Çağlar Demirel, İdris Baluken, Oktay Vural, Ahmet Aydın, Politika, Haber

title