TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulunda, Cumhuriyeti Hükümeti ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Arasında OECD Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Teklifin kabul edilmesinin ardından komisyonun yerine oturmaması üzerine TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA