TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulu

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Ölüm Olaylarına Neden Olan Göçmen Kaçakçılığıyla İlgili Daha Ciddi Bir Takibe ve Mücadeleye İhtiyaç Olduğunu Söyledi.

TBMM Genel Kurulu

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, ölüm olaylarına neden olan göçmen kaçakçılığıyla ilgili daha ciddi bir takibe ve mücadeleye ihtiyaç olduğunu söyledi.

TBMM Genel Kurulu, Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarla Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerini sürdürüyor. 651 maddeden oluşan ve 170 kanunda değişiklik öngören tasarı, temel kanun olarak 30'ar maddelik bölümler halinde görüşülüyor. Tasarının 150 maddeden oluşan ilk 5 bölümü TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tasarının 5. bölümü üzerindeki görüşmelerin sonunda milletvekillerinin sorularını cevaplayan Adalet Bakanı Şahin, deniz yoluyla göçmen kaçakçılığı

olaylarının sıkça yaşandığı bu dönemde deniz araçlarının kontrol edilip edilmediği sorusuna cevap verdi. Deniz araçlarının başta Sahil Güvenlik Komutanlığı olmak üzere konuyla ilgili görevli kurumların yetkili organları tarafından takip ve kontrol edildiğini ifade eden Şahin, "Çok küçük deniz araçlarıyla yapıldığı anlaşılan ve bu nedenle ölüm olaylarının çok olduğu göçmen kaçakçılığıyla ilgili daha ciddi bir takibe ve mücadeleye ihtiyaç olduğu gerçeğini ben de kişisel olarak değerlendiriyorum" dedi.

Şahin, konunun İçişleri Bakanlığı'nın da gündeminde olduğunu tahmin ettiğini belirterek, bu konuyla ilgili daha ciddi önlemler alınacağına inandığını ifade etti.

Duble yollar, AK Parti iktidarının en çok övündüğü icraatlardan bir tanesi olduğunu vurgulayan Şahin, AK Parti iktidarında, o döneme kadar yapılanların iki katına yakın bölünmüş yol yapıldığını dile getirdi. Bölünmüş yolların kalitesinin Bayındırlık Bakanlığı'nın ilgili elemanlarınca kontrol edildiğini ifade eden Şahin, "Zaman zaman standartlara uygun olmayan yollar yapılmışsa bunu yapan müteahhit açısından gerekli takip yapılmaktadır. Bunun ciddi bir kontrolle devamına ihtiyaç vardır. Ülkemizde bu

konuda yapılacak hizmetlerin sayısı fazladır" diye konuştu.

5. bölümün görüşmelerinin tamamlanmasının ardından 150 ile 180. maddeler arasındaki maddeleri kapsayan 6. bölümün görüşmelerine geçildi.

(ZÇ-NÇ-Y)