TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulu

Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun'un 4. Maddesi TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi.

TBMM Genel Kurulu

Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun'un 4. maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

4. maddenin müzakereleri sırasında söz alarak muhalefet milletvekillerinin eleştirilerine cevap veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Güler, Karadeniz'de kanser vakalarının arttığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını, Sağlık Bakanlığı'nın üniversitelerle birlikte yaptığı bilimsel çalışmanın bunu ortaya koyduğunu ifade etti. Nükleer santrallerle ilgili kanunun ısmarlama bir kanun olmadığını vurgulayan Güler, "Ortada bir ihale yok. Bilek güreşiyle fiyatlarını ortaya koyacaklar. İhale verip de bir müteahhidi zengin etme meselesi yok. Ortada alışveriş olayı yok. 5 bin megawatt, kim uygun veriyorsa vereceğiz. Ölçütlerde sınıfı geçenleri değerlendirmeye alacağız. Bu takdir edilmesi gereken bir şey" diye konuştu.

Kanunun 4. maddesine göre seçilen şirketin sözleşme gereği üreteceği enerji, şirketle TETAŞ arasında imzalanacak sözleşme çerçevesinde TETAŞ tarafından satın alınacak. Bu enerji, santralin devreye girmesinden itibaren her yıl, faaliyette bulunan parakende ve toptan satış lisansına sahip tüzel kişilere, yapılacak ikili anlaşmalar çerçevesinde satılacak. Parakende ve toptan satış lisansına sahip tüzel kişilerin alacakları enerji miktarı, bu tüzel kişilerin bir önceki yıla ait Türkiye toplam enerji tüketimindeki payları oranında her yıl belirlenecek. Kanun kapsamında toptan ve parakende satış lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından ikili anlaşmalarla üstlenilecek elektrik enerjisi alımına ilişkin hükümler lisanslarına dercedilecek. TETAŞ tarafından toptan ve parakende satış şirketlerine yapılacak enerji satışına ilişkin usul ve esaslar ile tarafların yükümlülükleri, bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Ancak TETAŞ'la sözleşme yapmayı talep etmeyen şirketler, elektrik piyasası ve nükleer tesislere ilişkin mevzuata uymak kaydıyla bu kanunun hükümlerine tabi olacak.

(ZÇ-OK-Y)

08.11.2007 21:08 TSİ