TBMM'deki Anayasa Görüşmeleri

TBMM'deki Anayasa Görüşmeleri

TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa Değişiklik Teklifinin 1. Turunda 5. Maddenin Görüşmeleri Tamamlandı ve Oylama Yapıldı.

TBMM'deki Anayasa Görüşmeleri

TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda 5. maddenin görüşmeleri tamamlandı ve oylama yapıldı.

Cumhurbaşkanının görev süresini belirleyen 5. maddenin oylamasına katılan 399 milletvekilinden 351 'kabul', 41 'red', 3 'çekimser', 2 'geçersiz' ve 2 boş oy kullanıldı. 5. maddeye göre cumhurbaşkanı seçimi, cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki 60 gün içinde, makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden 60 gün içinde tamamlanacak.

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilmiş olacak. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılacak. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış çoğunluğunu alan aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilmiş olacak. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliliğini kaybetmesi halinde ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci

oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılacak. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılacak. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçilmiş olacak.

Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan cumhurbaşkanının görevi devam edecek. Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenecek.

(AU-NÇ-NÇ-Y)