TBMM'deki Anayasa Görüşmeleri

TBMM'deki Anayasa Görüşmeleri

TBMM Genel Kurulu'nda Anayasa Değişiklik Teklifinin 1. Turunda 6. Maddenin Görüşmeleri, Geçici 17 ve 18. Maddelerle Birlikte Tamamlandı ve Oylamaları Yapıldı.

TBMM'deki Anayasa Görüşmeleri

TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda 6. maddenin görüşmeleri, geçici 17 ve 18. maddelerle birlikte tamamlandı ve oylamaları yapıldı.

6. maddenin geçici 17. maddesinin oylamasına 393 milletvekili katılırken, 350 milletvekili 'Kabul', 34 milletvekili 'Red', 4 milletvekili 'Çekimser' ve 4 milletvekili de boş oy kullandı. Aynı maddenin geçici 18. maddesinin oylamasına ise 398 milletvekili katılırken, 356 milletvekili 'Kabul', 36 milletvekili 'Red', 5 milletvekili 'Çekimser' ve 1 milletvekili de boş oy kullandı.

"İLK SEÇİMDE BU DÜZENLEMELER GEÇERLİ OLACAK"

6. maddenin geçici 17. maddesi ile yapılan bu değişiklikle, yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminde yeni düzenlemeler uygulanabilecek. Böylece 'Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz' şeklindeki anayasa hükmü geçersiz kılınıyor. Yani 11. Cumhurbaşkanlığı seçiminde cumhurbaşkanını halkın seçmesi, görev süresinin 5 yıl olması gibi düzenlemeler bu seçimde (11. Cumhurbaşkanı seçimi) uygulanacak.

Ayrıca düzenlemeyle (Geçici 18. madde) 11. Cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur oylaması, bu kanun Resmi Gazete'de yayımını takip eden 40. günden sonraki ilk Pazar günü, 2. tur oylaması ise ilk tur oylamayı takip eden 2. Pazar günü yapılabilecek.

Adaylar anayasada belirtilen hükümler çerçevesince gerekli belgeleriyle birlikte oylama tarihinden 30 gün önce TBMM Başkanlığı'na başvuracaklar. Adayların başvurularında eksik bilgi ve belgelerin tespit edilmesi halinde TBMM Başkanlığı tarafından, eksiklerin giderilmesi için 3 günlük kesin süre verilecek. Bu süre içinde eksiklerin giderilmemesi halinde adaylar, kendiliklerinden adaylıktan çekilmiş sayılacaklar.

Yeni düzenlemeye göre, TBMM Başkanlığı'nca cumhurbaşkanı olma niteliklerini taşıyan adaylara ilişkin kesin liste, 2 gün içinde ilan edilip Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bildirilecek.

Cumhurbaşkanı adayı gösterilen kamu görevlisi, aday gösterildiği tarihten itibaren görevinden ayrılmış sayılacak. Görevinden ayrılan kamu görevlisinin cumhurbaşkanı seçilmemesi halinde görevine geri dönmesi konusunda ilgili kanun hükümleri uygulanacak.

1. tur seçim sonuçlarının kesinleşmesinden 2. tur oylamanın sonuçlanmasına kadar, 2. tur oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliliğini yitirmesi halinde; 2. oylama, boşalan adaylığın 1. oylamadaki oy sıralaması esas alınarak sıradaki adayla doldurulacak. 2. oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılacak. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçilmiş olacak.

Cumhurbaşkanının seçilmesine ilişkin usul ve esasların kanunla düzenlenmesine kadar Milletvekili Seçim Kanunu, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, Siyasi Partiler Kanunu, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun ile diğer kanunların bu maddeye aykırı olmayan hükümleri uygulanacak.

(AU-OK-OK-Y)

Kaynak: İHA