TBMM'de babalara "destek" eğitimi verilecek

TBMM'de babalara "destek" eğitimi verilecek

TBMM'de babalara 'destek' eğitimi verilecek
Anadolu Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Canan Kalsın, "Ailenin yalnızca kadın ve çocuktan oluşmadığı, babaların da çocuklarıyla verimli zaman geçirmesinin önemi noktasında baba destek eğitimlerinin ilki Meclisimizde yapılacak.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Canan Kalsın, "Ailenin yalnızca kadın ve çocuktan oluşmadığı, babaların da çocuklarıyla verimli zaman geçirmesinin önemi noktasında baba destek eğitimlerinin ilki Meclisimizde yapılacak." dedi.

Kalsın, Mecliste beraberindeki AK Parti milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında, aile kurumunun, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal alanda kalkınmasını destekleyecek anahtar olduğunu söyledi.

KEFEK olarak görevlerinin, kadınların toplumda uğradığı eşitsizliklerin önüne geçmek, sırtladıkları ağır yükleri hafifletmek için çözüm yolları aramak ve bunların uygulanması için gereken iradeyi oluşturmak olduğunu anlatan Kalsın, 11. Kalkınma Planı'nda, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ekibiyle yaptıkları çalışmalarda kadına özel önem verdiklerini belirtti.

11. Kalkınma Planı'nın kadınlarla ilgili politika ve tedbirlere değinen Kalsın, kadınların ekonomik, sosyal, kültürel hayata ve karar alma mekanizmalarının her düzeyine aktif katılımının, özellikle yerelden başlayarak teşvik edileceğine değindi.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmelerine yönelik araştırmalar yapılacağını, projeler yürütüleceğini ve eğitimler verileceğini ifade eden Kalsın, kadınların ekonomik faaliyetlerinin geliştirilmesi için kadın girişimcilere iş geliştirme süreçlerinde danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulacağını, bu alandaki desteklerde kadınlara öncelik verileceğini kaydetti.

Kalsın, kırsal kesimde kadın girişimciliğinin artmasına yönelik destek mekanizmaları sağlanacağını, iş gücü piyasasının değişen ihtiyaçları çerçevesinde yeni gelişen meslek alanları göz önünde bulundurularak kız çocuklarının fen, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarındaki mesleklere yönlendirilmesi için çalışmalar yürütüleceğini anlattı.

KEFEK'in yararlanıcı paydaş olduğu bir projeyle, planlamaya ve bütçelemeye yönelik kadın erkek fırsat eşitliğine duyarlı ve kadın erkek fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik bir yaklaşımı kurumsallaştırmanın amaçlandığını bildiren Kalsın, "Eylem planı hazırlanan ve üç yıl sürmesi planlanan projenin 2020 yılında başlamasını öngörüyoruz. Projede sadece merkezi yönetim değil, belirlenmiş pilot illerde belediyeler de bu kapsamda eğitime tabi tutulacaktır. Söz konusu projede Gaziantep, Eskişehir, Kocaeli ile İstanbul Sultanbeyli Belediyeleri pilot belediyeler olarak belirlenmiştir." diye konuştu.

KEFEK'in, ekim ayında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan sonra en fazla çalışan komisyon olduğuna değinen Kalsın, şunları söyledi:

"Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve eğitime ilişkin yaptığımız önerilerin 11. Kalkınma Planı'na yansıması sonucunda, kadına yönelik şiddetle mücadelede şiddet mağduruna ve şiddet uygulayana yönelik hizmet sunan kurum ve kuruluşlar arası koordinasyon artırılacak. Doğum öncesinden başlamak üzere anne, baba eğitimleri artırılacak. Anne ve babalara yönelik çocukların yaş ve gelişme düzeylerine uygun beslenme, büyüme, eğitim ve oyun içerikli materyaller geliştirilecek. Ailenin yalnızca kadın ve çocuktan oluşmadığı, babaların da çocuklarıyla verimli zaman geçirmesinin önemi noktasında baba destek eğitimlerinin ilki Meclisimizde yapılacak. Planda yer alan bu farkındalık ve eğitim faaliyetlerimizde üniversiteler ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta bir rol oynayacak."

Parlamentoda görev yapan bir yasama komisyonu olarak, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi için öncelikle konuya ilişkin yasal mevzuatın kadın erkek fırsat eşitliği perspektifinden taranması gerektiğini düşündüklerini belirten Kalsın, bu kapsamda ekonomi, ticaret, finans, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve kooperatiflere ilişkin yasal mevzuatın taranması için 2020'de bir çalıştay düzenleyeceklerini bildirdi.

Kalsın, Birlemiş Milletler Kadın Birimi, Uluslararası Parlamentolar Birliği Ortaklığında düzenlenen çalıştayda, Sosyal Hizmetler Kanunu, Ticaret Kanunu, Kooperatifler Kanunu, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu, Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortaları Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası Kanunu'nda kadın erkek fırsat eşitliğinin ne kadar sağlandığının masaya yatırılacağını ve mevzuattaki eksikliklerin tespit edileceğini vurguladı.

Toplantıya, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ile AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Manşet Haberler

title