TBMM'de 2008 Yılı Bütçe Görüşmeleri

TBMM'de 2008 Yılı Bütçe Görüşmeleri

Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, Ekonomik Kırılganlıkları Azalttıklarını Ancak Bunları Tamamen Yok Etmenin Mümkün Olmadığını Söyledi. Türkiye'de Düşük Kur, Yüksek Faiz Politikasının Uygulanamayacağını Ancak Tüm Dünyada Fiiliyatta Bunun Yaşandığını Anlatan Şimşek, "Şu Bütçenin Halini Gördüğüm Zaman Ben de Üzülüyorum. Bu Ülkenin Daha Fazla Yatırıma İhtiyacı Var" Dedi.

TBMM'de 2008 Yılı Bütçe Görüşmeleri

Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik kırılganlıkları azalttıklarını ancak bunları tamamen yok etmenin mümkün olmadığını söyledi. Türkiye'de düşük kur, yüksek faiz politikasının uygulanamayacağını ancak tüm dünyada fiiliyatta bunun yaşandığını anlatan Şimşek, "Şu bütçenin halini gördüğüm zaman ben de üzülüyorum. Bu ülkenin daha fazla yatırıma ihtiyacı var" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, DPT, SPK, BDDK, TÜİK ve GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın bütçeleri üzerindeki müzakerelerinin sonunda milletvekillerinin sorularını cevaplayan Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, hiçbir zaman Türkiye'de herşeyin güllük gülistanlık olduğunu söylemediklerini, bundan dolayı çok önemli bir reform süreci içinde olduklarını ifade etti. 1973 yılından itibaren global dünyanın likiditesinde çok ciddi artışlar yaşandığına işaret eden Şimşek, "Bu artışlar yaşanırken Türkiye'de ne

krizler yaşanmış. Global likiditedeki artışlar Türkiye'nin performansında olumlu etkide bulunmuştur ama Türk ekonomisindeki gelişmeleri sadece buna bağlamak haksızlık olur" diye konuştu. AK Parti iktidarından önce 17 stand-by anlaşması yapıldığını ve enflasyonun düşürülmeye çalışıldığını ancak bunların büyük çoğunluğunda büyük bir başarısızlık yaşandığını kaydeden Şimşek, bu dönemde hiçbir programın bitirilemediğini söyledi. Şimşek, "Marifet AK Parti'de. Sadece rüzgarın etkisi değil" dedi.

2002 yılında Türkiye'nin net borç stoğunun 216 milyon YTL olduğunu bildiren Şimşek, 2004'te bu rakamın zirve yaparak 274 milyon YTL'ye yükseldiğini, 2007'nin 2. çeyreği itibariyle ise 249 milyon YTL'ye indiğini belirtti.

Memurlar için verilen artışın sadece 2+2 olmadığına işaret eden Şimşek, ayrıca 10 YTL taban ücret artışı ve Ocak ve Temmuz'da da 20'şer YTL denge tazminatı ödeneceğini ifade etti. 2008'de en düşük memur maaşındaki artışın yüzde 10.5, ortalama artışın ise yüzde 6.7 oranında olacağını kaydeden Şimşek, hedeflenen enflasyonun yüzde 4 olduğuna dikkat çekti. Şimşek, enflasyonun, hedefleninin ötesinde olması durumunda bu farkın da memura ödeneceğini kaydetti.

Dış borç stoğunun artışının risk unsuru olduğu tespitine katıldığını ifade eden Bakan Şimşek, kamunun iç ve dış borcunun milli gelire oranının yüzde 5'e düştüğüne dikkat çekti. Özel sektörde ise borcun vadesinin önemli olduğunu belirten Şimşek, 2007 yılının 2. çeyreği itibariyle Türkiye'nin brüt borç stokunun yüzde 82'sinin uzun vadeli borçlardan oluştuğunu bildirdi. Şimşek, "Biz kırılganlıkları azalttık ama bunları yok edemezsiniz. Önemli olan bu kırılganlıklara rağmen yolunuza devam edebilmenizdir.

Geçen yıl yaşanan şoklara rağmen bu yıl büyüme yüzde 5 olacak" şeklinde konuştu.

Türk şirketlerinin sermaye girişi olarak 53 ülke arasında 3. sırada bulunduğunu vurgulayan Şimşek, Türk şirketlerinin kazandığını, borçlarını ödeyebilecek durumda olduklarını belirtti. Bütün dünyada doğrudan yabancı yatırımların girişinin yüzde 68'inin şirket satın alma yoluyla olduğunu kaydeden Şimşek, herkesin gelip sıfırdan fabrika açmasını istediklerini ancak Türkiye'nin altyapısının buna müsait olmadığını bildirdi. Şimşek, "Türkiye'ye 40 milyar dolarlık yabancı sermaye girdiyse bunun dörtte biri

sıfırdan yatırımdır" dedi. "Bu memlekette düşük kur, yüksek faiz politikası olamaz" diye konuşan Şimşek, yüksek faizden en çok şikayet eden kişinin kendisi olduğunu belirtti. Şimşek, "Para giriş çıkışına karışamıyorsunuz, faizi Merkez Bankası belirliyor. O zaman aynı anda kurla birlikte 3 değişkeni kontrol edemezsiniz. Fiiliyatta niye var. Bu süreci sadece Türkiye değil bütün dünya yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kendi bölgesinde Çin hariç bütün ülkelerden hızlı büyüdüğüne işaret eden Şimşek, kredi kuruluşlarının Türkiye'nin kredi notunu yükseltmemesinin sebebinin ise brüt borcunun milli gelire oranının benzer ülkelerden daha yüksek olması olarak gösterildiğini ifade etti. Petrol fiyatlarının 4.5 kat artmış olmasına rağmen Türkiye'nin büyüdüğüne dikkat çeken Şimşek, Türkiye'de fiziki altyapının geliştirilmesine, beşeri sermayenin artırılmasına, eğitime daha fazla yatırım yapılmasına ve Ar-Ge

yatırımlarının artırılmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı. Bakan Şimşek, önümüzdeki dönemde bir Ar-Gr yasasının önlerine geleceğini ve bunu destekleyeceklerini bildirdi. Şimşek, "Şu bütçenin halini gördüğüm zaman ben de üzülüyorum. Daha fazla yatırıma ihtiyacı var bu ülkenin" diye konuştu. Devlet Bakanı Şimşek, Eylül 2007 itibariyle Türkiye'nin iç borç stoğunun yüzde 18.8'inin yurt dışı yerleşiklerin elinde olduğunu belirtti. Şimşek, yabancı yatırımcıdan vergi alınmaması uygulamasının tüm dünyada

olduğunu vurguladı.

(ZÇ-OK-Y)