Tartışmalı tasarısı alt Komisyon'da

Gelir İdaresi Yasa Tasarısı, CHP ve AKP milletvekillerinin verdikleri önergelerle Plan ve Bütçe Komisyonu’nda alt komisyona sevkedildi. Maliye Bakanı, "politika belirleme yetkisinin bakanlıkta, icranın gelir idaresinde olmasının" temel prensipleri olduğunu belirterek, bu konudaki değişiklik taleplerine karşı çıktı.

Tartışmalı tasarısı alt Komisyon'da