Tartışmalı Sosyal Güvenlik Tasarısı Genel Kurul'da Kabul Edildi

Tartışmalı Sosyal Güvenlik Tasarısı Genel Kurul'da Kabul Edildi

Kamuoyunda Yoğun Tartışmalara Yol Açan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasında Değişiklik Öngören Tasarı, Meclis Genel Kurulu'ndaki 3 Haftalık Maratonun Ardından Yasalaştı.

Tartışmalı Sosyal Güvenlik Tasarısı Genel Kurul'da Kabul Edildi

Kamuoyunda yoğun tartışmalara yol açan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasında değişiklik öngören tasarı, Meclis Genel Kurulu'nda 3 haftalık bir maratonun ardından yasalaştı.


Meclis Genel Kurulu'nda, 3 haftadır devam eden Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasında değişiklik öngören tasarı kabul edildi. Sendikalar ve muhalefet partilerinin sert tepki gösterdiği tasarının yasalaşmasının ardından teşekkür konuşması yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Türkiye'nin 2070'li yıllarını ilgilendiren bir yasa yapıldığını, kapsamı nedeniyle sıkıntılar yaşandığını kaydetti. Yasanın kapsamı konusunda bilgilendirme çalışmalarının yapılacağını dile getiren Çelik, önümüzdeki günlerde Türkiye'nin dört bir yanında tanıtım kampanyası yürüteceklerini söyledi. Çelik, milletvekilleriyle ilgili yapılmak istenen düzenlemelere kamuoyunda oluşan tepkileri haksız bulduğunu da bildirdi.


Bakan Çelik, "Bu kadar önemli düzenlemeleri yapan milletvekillerimizle ilgili kamuoyunda yersiz ve gerekçesiz, birçok haksız değerlendirmeler var. Bu Parlamento, bu milletvekilleri, bu değerlendirmeleri, bu haksız yakıştırmaları hak etmiyor. Milletvekilleriyle ilgili ne zaman bir konu gündemde olsa, bu haksız itham ve değerlendirmeler maalesef gündeme gelmektedir. Türkiye'ye yön veren yüce Parlamentoda görev yapan milletvekillerinin özlük haklarını da mertçe, yiğitçe hep beraber burada getirip; birilerinin konuşmasına, birilerine alet etmeyerek buradan geçirmemiz gerekiyor."

-YASA NE GETİRİYOR?-

Yasanın getirdiği önemli düzenlemeler arasında emeklilik yaşı ve prim gün sayısı bulunuyor. Bu hükümlerin büyük kısmı Ekim 2008'de yürürlüğe girecek. Yasaya göre ilk kez kanun kapsamında sigortalı olan devlet memuru ve Bağ-Kur'lulara kadın 58, erkek 60 yaşını doldurarak ve en az 9 bin gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olma şartıyla emeklilik aylığı bağlanacak. Emeklilikte kademelendirme getirilecek ve kadın ve erkeklerde 2048 yılından sonra emeklilik yaşı 65 olacak. SSK kapsamında çalışanlarda aranan prim ödeme gün sayısı, 7000'den 7200'e çıkarılırken, sigortalılar, en az 5400 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olma koşuluyla yaşlılık aylığı alabilecek. Yasaya göre, emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan güncelleme katsayısı, her yılın aralık ayında açıklanan TÜFE ile o yılın GSYİH gelişme hızının yüzde 30'unun toplamına bir tam sayının ilave edilmesiyle bulunacak. Düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa devlet memuru olanlar, genel sağlık sigortası kapsamına alınacak.


Sigortalıya, hastalık ve analıktan dolayı ortaya çıkan iş görememezlik süresince, günlük iş görememezlik ödeneği verilecek. Emzirme ödeneğinden sigortalı kadın, sigortalı erkeğin çalışmayan eşi ile BAĞ-KUR'lular da yararlanacak. SSK'lı ve BAĞ-KUR ve yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren devlet memuru olanlar, meslekte kazanma gücünün en az yüzde 60'ını kaybetmeleri durumunda malul sayılacak. Ancak, çalışma gücünü işe girmeden önce kaybettiği belirlenenler malullük aylığı alamayacak, yedek subay ve er olarak silah altındayken malul olanlara bu hüküm uygulanmayacak. Malullük aylığı bağlanabilmesi için en az 10 yıl sigortalı olma ve toplam bin 800 gün prim ödeme şartı aranacak. Yasaya göre, hak sahiplerine verilecek cenaze yardımı tutarı, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun teklifi ve Bakan'ın onayıyla belirlenecek. Kız çocukları, aylık veya gelirinin 2 yıllık tutarı kadar evlenme yardımı alacak.

-FİİLİ HİZMET ZAMMI-

Yasa, yıpranma payı olarak bilinen fiili hizmet zammı konusunda da köklü bir değişikliği öngörüyor. Buna göre, zabıta, gazeteci, uçuş personeli, sanatçıların erken emekli olmasını sağlayan fiili hizmet zammıyla ilgili hüküm kaldırıldı. Bunun yerine, ateş karşısında çalışan, cam sektöründe ve cıvalı ortamlarda bulunan, yer altı madenlerinde çalışanlara fiili hizmetten yararlanma imkanı sağlandı. Özel ve vakıf hastanelerinin, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma


Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, sağlık hizmetlerinin maliyeti, yapılan sübvansiyonlar gibi kriterleri dikkate alınarak, bu bedellerin bir katına kadar alınabilecek ilave ücretin tavanını belirlemeye, Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Bu tavan dahilinde alınabilecek ilave ücret oranları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenecek.

-MİLLETVEKİLLERİ GSS KAPSAMI DIŞINDA TUTULDU-

Yasaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı, kolluk kuvvetleri personeli ve milletvekilleri ile yakınları, genel sağlık sigortası kapsamı dışında olacak. Genel sağlık sigortası primi kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için prime esas kazancının yüzde 12'si olacak. Bu pirimin yüzde 5'i sigortalı, yüzde 7'si ise işveren hissesinden oluşacak. Yasanın görüşülmesi sırasında hükümet bazı maddelerde tekriri müzakere önergesi vererek yeni düzenlemeler yaptı. Buna göre, şehitlerin çocuklarına verilen eğitim destekleri arttırıldı. İlkokul için yıllık 742, ortaöğretim için yıllık 1114, üniversite için yıllık 1485 YTL eğitim yardımı yapılacak. (ANKA)


(EG/ZG)