Tarımsal Araştırma Enstitüleri Özel Sektöre Açılıyor

Tarımsal Araştırma Enstitüleri Özel Sektöre Açılıyor

Kamu-özel Sektör İşbirliğinin Tesis Edilmesi ve Kaynakların Daha Etkin Kullanımı Amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na Bağlı 60 Araştırma Enstitüsü Özel Sektöre Açılıyor.

Tarımsal Araştırma Enstitüleri Özel Sektöre Açılıyor

Kamu-özel sektör işbirliğinin tesis edilmesi ve kaynakların daha etkin kullanımı amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na bağlı 60 Araştırma Enstitüsü özel sektöre açılıyor.

Tarımsal alanda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının desteklenmesini temel ilke olarak kabul eden Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, özel sektörün tarımsal araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerini destekleme konusunda önemli bir projeyi daha hayata geçirdi.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamaya göre, daha önce özel sektöre tarımsal yatırım şartıyla uzun süreli olarak kiraya verilen TİGEM işletmelerinin ardından, Araştırma Enstitüleri de özel sektör Ar-Ge projelerine açma kararı aldı. Araştırma Enstitülerinin özel sektörle işbirliği projesi çerçevesinde hazırlanan tebliğin yürürlüğe girmesi ile çeşitli konularda ihtisas sahibi 60 araştırma kuruluşunun özel sektöre açılması ve kamunun yetişmiş araştırmacı personel deneyim ve araştırma alt yapısı ile özel sektörün finans kapasitesinin biraraya getirilmesi hedefleniyor. Araştırma Enstitüleri ile özel sektör arasında işbirliği sağlanması, Ar-Ge faaliyetleri konusunda yapılabilecek çalışmaları konusunda detaylı bilgi verilmesi amacıyla bakanlık tarafından Sivil Toplum ve özel sektör kuruluşlarına bilgilendirici mahiyette yazı gönderileceği bildirildi. Kamu-özel sektör işbirliğinin tesis edilmesi yönünde önemli bir adım niteliğinde olan projeyle, Araştırma Enstitüleri'nin yetişmiş araştırmacı personel, deneyim ve araştırma alt yapısı ile özel sektörün finans kapasitesi biraraya getirilecek. Projeyle yüksek yatırım maliyeti gerektiren özel sektörün Ar-Ge altyapısının kamu tarafından karşılanması da mümkün olacak. Bu işbirliği ile hem kamunun uzun yılların yatırım ile kurulmuş altyapı kapasitesinin etkinliği artırılacak hem de özel sektörün girebildiği araştırma-geliştirme alanına destek verilerek ihtiyaçları karşılanmış olacak. Birim maliyetlerini azaltıp, kaliteyi artırmayı, uluslararası koşullar ve standartları göz önüne alarak kaynakların daha etkin kullanımını sağlamayı esas alan tebliğe getirilen yenilikler şöyle:

"Bürokratik işlimler kaldırılacak ve karar mercii enstitüler olacak. Araştırma Enstitüleri, yapacakları çalışmalara ilişkin özel sektörle protokol imzalayabilecek. İlk defa, proje sahipleri (özel kişi, sivil toplum kuruluşları, özel sektör) kamuya ait araştırma altyapısını ve bilgi birikimini bürokrasiye takılmadan kullanma imkanı elde edecek. Sektörün mevcut Ar-Ge kaynaklı sorunlarının çözümü daha etkin ve kısa sürede mümkün olabilecek. Araştırma kuruluşları, sektör ve hedef kitle temsilcileriyle daha yakın ilişkiye girecekleri için kendi araştırma programları da gerçek önceliklerle çok daha uyumlu olacak ve verimlilikleri yükselecek. Araştırma Enstitüleri'nin eksik veya eskimiş olan bazı altyapı ihtiyaçları karşılanacak veya modernize edilecek. Hem özel sektör hem de kamu için araştırma ortamı daha cazip hale gelecek. Sorunların merkeze taşınmadan mahallinde çözümü sağlanacak. Mali mevzuata takılmadan finans kaynağı, işin tabiatına uygun olarak dinamik ve hızlı bir şekilde kullanılabilecek."

(DUY-DUY-MEF-Y)

Kaynak: İHA