Tarımın sorunları uluslararası konferansta tartışılıyor/ Erdoğan: Baykal eleştiriyor, sektör büyüyor/ Baykal: Tarım gözden çıkarıldı

İSTANBUL - Tarımsal potansiyelin iyi değerlendirilmesi halinde sektörün AB'ye uyumda hedeflenen performansı gösterebileceğine dikkat çekilirken, tarımdaki entegrasyonun sağlanabilmesi için müktesebat uyumunun yanında tarımda belli bir yapısal dönüşümün de...

Tarımın sorunları uluslararası konferansta tartışılıyor/ Erdoğan: Baykal eleştiriyor, sektör büyüyor/ Baykal: Tarım gözden çıkarıldı

Kaynak: Dünya