Tarım ve Köyişleri Bakanı Eker: "Tarımda milli geliri ikiye katladık"

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, tarımda iktidara geldikleri gün 22 milyar dolar olan gelirin bugün 44 milyar doları aştığını söyledi.

Tarım ve Köyişleri Bakanı Eker:

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, tarımda iktidara geldikleri gün 22 milyar dolar olan gelirin bugün 44 milyar doları aştığını söyledi.

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından sivil toplum kuruluş temsilcileriyle biraraya geldi. Toplantıda tarıma stratejik bakış açısıyla yaklaştıklarını söyleyen Bakan Eker, tarıma bir sektör gözüyle bakılması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin 58 ve 59 hükümetleri dönemlerinde tarımda gelirini katladığını belirten Eker, "Tarım sektörü hükümetimiz döneminde ilk kez üç kere üst üste büyüdü. 2002 yılında 22 milyar dolar olan tarımsal gayri safi milli hasıla, 2007'de 44 milyar doları aştı. Önümüzdeki beş yılda ise bunu 70 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Tarım, maişet amaçlı sosyal yardım alanı olmaktan çok stratejik ve rekabete dayalı iktisadi bir sektördür. 30 milyar dolarlık ihracat ve 50 milyar dolarlık ticaret hacmi de hedefliyoruz." dedi.

İktidara geldiklerinde tarım sektörüne verilen desteğin 1,8 milyar YTL olduğunu, bugün bu rakamın 5.4 milyar YTL'ye yükseldiğinin altını çizen Bakan Eker, "2008'de de bu kadar tarımsal bütçemiz var. 2008-2012 döneminde çiftçimize 30 milyar YTL'den fazla tarımsal destek verilmesini öngörüyoruz. Ayrıca artık desteklemeler, üretim döneminden önce açıklanacak, böylece çiftçilerimiz üretmek istedikleri ürüne daha kolay karar verebilecekler" şeklinde konuştu.

Tarımda 2012 vizyonuna da değinen Eker, 2008-2012 döneminde 30 milyar YTL'den fazla tarımsal destek vereceklerinin müjdesini de verdi. Artık desteklemelerin üretim döneminden önce açıklanacağını ve böylece çiftçilerimizin üretmek istediği ürüne daha kolay karar verebileceğini belirten, Bakan Eker ayrıca desteklemede üretim ve verimliliğin esas alınacağını, bölgelere göre hakim ürüne destek verileceğini, hayvancılık desteklerinin sadeleştirileceğini, hayvan başına destek yapılacağını, tarımsal desteklerin üretici örgütleri aracılığıyla dağıtılacağını, gübre ve mazot desteklerinin devam edeceğini, sertifikalı tohumun destekleneceğini, AR-GE ve kırsal kalkınma yatırım desteklerinin ise artırılacağını söyledi.

Bakan Eker'in konuşmasının ardından toplantının soru-cevap kısmı basına kapatıldı.

Kaynak: CHA