Tarım sübvansiyonlarına devam

Tarım sübvansiyonlarına devam

Dünya ticaretinde, tarım ürünleri ihracatı sübvansiyonu, 2013 yılına kadar aşamalı olarak kaldırılacak. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) toplantılarının yapıldığı Hong Kong'da, tarım ürünleri ihracatının sübvansiyonunun, kısa sürede değil ancak aşamalı olarak kaldırılması konusunda görüş birliği oluştu. Deklarasyon taslağına göre, zengin ülkeler ve ABD için hassas bir konu olan pamuk

Tarım sübvansiyonlarına devam