Tarım arazisine kurulan sanayi tesisine af çıktı

Tarım arazilerinin korunmasını hedefleyen Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tarım arazisine kurulan sanayi tesisine af çıktı