Taksim Metrosunun Tavanının Delinmesi...

Taksim Metrosunun Tavanının Delinmesi...

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Mehmet Ali Candaş, sondaj çalışmaları sırasında Taksim metrosunun tavanının delinmesine ilişkin, ''Özel mülkiyete esas olan parselin altından geçen metro hattının konumunun belirlenerek irtifak hakkı tesisi için hiçbir işlem yapılmadığı tespit edilmiştir'' dedi.

Taksim Metrosunun Tavanının Delinmesi...

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Mehmet Ali Candaş, sondaj çalışmaları sırasında Taksim metrosunun tavanının delinmesine ilişkin, ''Özel mülkiyete esas olan parselin altından geçen metro hattının konumunun belirlenerek irtifak hakkı tesisi için hiçbir işlem yapılmadığı tespit edilmiştir'' dedi.

Candaş, odada yaptığı basın toplantısında, Mecidiyeköy 309 Pafta, 1963 Ada, 25 numaralı parsel üzerinde, zemin etüdü amaçlı yapılan 3 sondaj sonucu, sondaj kuyularından birinin alttan geçen Taksim-4 Levent metro hattının tavanını delerek hareket halindeki metroya zarar verdiğini hatırlattı.

Söz konusu parsele ilişkin 1/5000'lik planın onaylandığını, ancak 1/1000'lik uygulama planının Şişli Belediyesinde askı safhasında olduğunu ve askı süresinin 28 Ağustosta dolacağını dile getiren Candaş, şunları kaydetti:

''2005 yılında Şişli Belediyesine imar durumu için başvuru yapılmış, uygulama imar planı onaylanmadığı için bu parsele ilişkin imar durumu verilmemiştir. Askı safhasında olan imar planında metro hattı işlenmiş olup, ancak bu parselde kısıtlama getiren metro hattına ilişkin ilgili Kadastro ve Tapu Sicil Müdürlüğünde beyanlar hanesinde hiçbir bilgiye rastlanmamıştır. Özel mülkiyete esas olan bu parselin altından geçen metro hattının konumunun belirlenerek irtifak hakkı tesisi için hiçbir işlem yapılmadığı, ilgili Kadastro Müdürlüğünde paftasına işlenmediği ve esas olan tapu sicilinde beyanlar hanesine de şerh konulmadığı tarafımızdan tespit edilmiştir. Alt yapı çalışması yapan kurum ve kuruluşlar, bu çalışmalarını kent bilgi sistemi kapsamında, taşınmazların geometrik ve hukuki durumunu parsel bazında güncel ve toplumun yararlanabileceği açıklıkta sunamadığı ya da sunmadığı sürece bu ve benzeri olayların yaşanması kaçınılmazdır.''