Tabela vergilerine zam

Belediyelerin gelirleri arasında yer alan ancak 24 yıldır değişmediği için sembolik hale gelen tabela vergileri artıyor. 20 milyon lirayla 150 milyon lira arasında değişecek yeni vergilerin, "tabela kirliliği"ni önleyeceği belirtiliyor.

Tabela vergilerine zam

Kaynak: Hürriyet