Suriye Sınırındaki Mayınları Maliye Bakanlığı Temizlettirecek: Tasarı Plan Bütçe'de Kabul Edildi

Suriye Sınırındaki Mayınları Maliye Bakanlığı Temizlettirecek: Tasarı Plan Bütçe'de Kabul Edildi

Türkiye ile Suriye Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun Tasarısı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kabul Edildi.

Suriye Sınırındaki Mayınları Maliye Bakanlığı Temizlettirecek: Tasarı Plan Bütçe'de Kabul Edildi

Uzun süredir gündemde olan ve tartışmalara yol açan Türkiye ile Suriye Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun Tasarısı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarıya göre, mayın temizleme işi öncelikle Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre Maliye Bakanlığı tarafından hizmet satın alınmak suretiyle yaptırılacak. Mayın temizleme süresi taşınmazların yükleniciye tesliminden itibaren 5 yılı, tarımsal faaliyetlerde kullandırılması süresi ise 44 yılı geçemeyecek.

Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'ün önergesi ile yaptığı 1.5 saatlik kapalı oturumun ardından, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine devam edildi.


Tasarı da, AKP'nin verdiği önergelerle değişiklik yapılırken, MHP ve CHP'li komisyon üyeleri, önergeye karşı çıktılar. MHP Sakarya Milletvekili Münir Kutluata, uzun süredir gündemde olan ve alt komisyonda da görüşülen tasarıda, verilen önerge ile başa dönüldüğünü belirterek "Bir metrekaredeki mayınların kaça temizleneceğini bile bilmeden bu tasarıyı niye görüşüyoruz" dedi. MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal da tepkisini "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu yapar, niye acele ediyorsunuz, Ottowa Sözleşmesi sadece Suriye sınırındaki mayınları mı temizleyin diyor. İstatistiklere göre 920 bin küsür mayın var, bunları kim temizleyecek? Ardahan'daki mayınları kim temizleyecek? Eğer hem temizleme hem tarım arazisi olarak kullanılmasını ayrı ayrı getirirseniz destek veririz, yoksa Allah işinizi rast getirsin" sözleriyle ortaya koydu. CHP Muğla Milletvekili Gürol Ergin de AKP tarafından verilen önergenin anlaşılır olmadığını ifade ederek "Kamu yararı 3-5 kuruş parada mı, bu vatanın toprağında mı? Bu ülkenin toprağını 44 yıllığına bilinmeyen ya da bilinen birilerine verelim diyorsunuz" dedi. AKP İstanbul Milletvekili Alaattin Büyükkaya ise "sadece burada mayın yok, doğrudan doğruya Genelkurmay'a havale edelim, gerekli yatırımı yaparak. Bu araziyi de TİGEM'e verelim işletsin." dedi.

MALİYE BAKANI UNAKITAN: ŞAİBELİ DURUM YOK

Komisyonda, milletvekillerinin sorularına yanıt veren Maliye Bakanı Kemal Unakıtan ise kendileri için önemli olanın mayınları temizletmek, temizlettikten sonra da ekonomiye kazandırmak olduğunu söyledi. Milletvekillerinin, mayın temizleme işinin maliyeti ile ilgili ısrarlı sorularına "ihaleye çıkmadan maliyeti tespit etmenin imkanı yok" karşılığını veren Bakan Unakıtan, "Kafalarda sorular var. Art niyet aramayın. Kim ucuz fiyat verdi, işi yaparız. Biz burayı işletmek istiyoruz, boş tutmak istemiyoruz. Gerekirse ihaleye de sizi davet ederiz. Kimse bizi sıkıştırmıyor, şaibeli durumlara getirmeyin" dedi. Unakıtan, askeri yasak bölgelerin bu işin dışında olduğunu belirtirken, şartname hazırlanırken Genelkurmay, Dışişleri Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın da işin içine gireceğini söyledi. Bakan Unakıtan'ın verdiği yanıtların ardından MHP'li Komisyon üyeleri, tasarıya destek vermeyeceklerini belirterek komisyon toplantısından ayrıldı.

TASARI NE GETİRİYOR?

Komisyonda verilen önergelerle değiştirilerek kabul edilen tasarıya göre, mayın temizleme işi öncelikle 4732 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca hizmet satın alınmak suretiyle yaptırılacak. Gerektiğinde mayın temizleme işi, 2888 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı kanuna tabi olmaksızın Hazine'ye ait ya da Maliye Bakanlığı'nca idare edilen mayından temizlenecek alanlar ile müstakil kullanımı mümkün olmayan ve bu taşınmazlarla bütünlük teşkil eden Hazine'ye ait diğer taşınmazların, tarımsal faaliyetlerde kullandırılması karşılığında, kullanım süresinden en fazla indirimi teklif edene ihale edilmek suretiyle yaptırılacak. Sözkonusu alanda bulunan ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan taşınmazlar da aynı yöntemle Maliye Bakanlığı tarafından ihale edilecek.

Mayınlı alanda bulunmakla birlikte Bakanlar Kurulu kararı gereğince belirlenen askeri yasak bölge ile sınır hattı boyunca tesis edilecek sınır fiziki güvenlik sistemi için ihtiyaç duyulacak alanlar temizletilmekle birlikte, yüklenicinin kullanımına bırakılmayacak. Temizlenecek mayınlı alanların öncelik sırası, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın mutabakatı ile belirlenecek. İhale komisyonlarının oluşumu ve çalışmasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek. Maliye Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde, taşınmazları bir bütün olarak ya da kısımlara ayırarak ihale edebilecek. Mayınlı alanda bulunan maden ve petrol gibi her türlü yer altı zenginlikleri hakkında Petrol Kanunu, Maden Kanunu, Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun ile diğer ilgili mevzuat hükümleri saklı olacak. Mayın temizleme işi ve ihalesi ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı'nca Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın danışmanlık hizmeti alınabilecek. Maliye Bakanlığı'nca yapılacak kullanım karşılığı temizleme ihalesinde, mayın temizleme süresi taşınmazların yükleniciye tesliminden itibaren 5 yılı, taşınmazların temizleme karşılığı tarımsal faaliyetlerde kullandırılması süresi ise kabul işlemlerinin yapılmasından itibaren 44 yılı geçemeyecek. (ANKA)


(EG/ZG)