Su Hukuku ve Politikaları" Eğitim Programı

Su Hukuku ve Politikaları" Eğitim Programı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş, olumsuz çevre koşulları ve talebin hızlı artışı nedeniyle su ihtiyacının karşılanmasının gelecek yıllarda daha da zorlaşacağını söyledi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Akbaş, olumsuz çevre koşulları ve talebin hızlı artışı nedeniyle su ihtiyacının karşılanmasının gelecek yıllarda daha da zorlaşacağını söyledi.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce Belek turizm bölgesindeki bir otelde "Su Hukuku ve Politikaları" konulu hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Akbaş, toplantıda yaptığı konuşmada, olumsuz çevre koşulları ve talebin hızlı artışı dikkate alındığında, suya duyulan ihtiyacın karşılanmasının önümüzdeki yıllarda giderek daha da zorlaşacağının açık olduğunu vurguladı.

İkamesi mümkün olmayan bu doğal kaynağın, 21. yüzyılın stratejik kaynaklarından biri olacağının dünya kamuoyunda genel kabul gördüğünü ifade eden Akbaş, "Suyun taşıdığı önem, etkin ve verimli su yönetiminin önemini de beraberinde getirmektedir. Su hukuku ve politikası ise su yönetiminde etkinliği ve verimliliği sağlamanın önemli birer aracı olması sebebiyle büyük öneme sahiptir." dedi.

Akbaş, Türkiye'de etkin, verimli ve sürdürülebilir su yönetimi için 5 yıl önce Su Yönetimi Genel Müdürlüğü kurulduğunu belirtti.

"Sınır uzunluğunun yüzde 22'sini akarsular oluşturuyor"

Türkiye'nin milli akarsuları olduğu kadar Türkiye'de doğup başka ülkelerde denize dökülen ya da kaynağını başka ülkelerden alarak Türkiye'de denize dökülen, sınır aşan veya sınır oluşturan akarsular bulunduğunu anlatan Akbaş, "Türkiye'nin 2 bin 753 kilometre olan toplam sınır uzunluğunun yüzde 22'sini, yani yaklaşık 606 kilometresini akarsular oluşturmaktadır." diye konuştu.

Akbaş, hidrolojik olarak 25 havzaya ayrılmış olan Türkiye'nin sınır aşan havzalarının Meriç-Ergene, Çoruh, Kura-Aras, Asi ve Fırat-Dicle havzaları olduğunu kaydetti. Akbaş, Meriç-Ergene ve Asi havzalarında aşağı kıyıdaş, Çoruh, Kura-Aras ve Fırat-Dicle havzalarında ise yukarı kıyıdaş konumunda olan Türkiye'nin, Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, İran, Irak ve Suriye ile sınırlarının birçok noktada bu sınır aşan akarsular tarafından oluştuğunu ya da kesiştiğini ifade etti.

Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenlerin katıldığı, 4 gün sürecek eğitim programında, "Türk medeni hayatı açısından su hakkı", "Sınır aşan sularda işbirliği ve ihtilaflar", "Uluslararası ilişkiler temelinde su", "Su kaynakları yönetiminde küresel eğilimler", "Su kıtlığı ve su güvenliği", "Tarım sektöründe su kullanım politikaları" konuları ele alınacak.

Kaynak: AA