SSK hastanesi devrine itiraza ret

Anayasa Mahkemesi, 5283 sayılı yasanın SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devrini öngören hükümlerinin yürürlüğünün durdurulması istemini oy çokluğuyla reddetti.

SSK hastanesi devrine itiraza ret