SPK Haftalık Bülteni

İş Yatırım Ortaklığı AŞ'nin (İş YO), TSKB Yatırım Ortaklığı AŞ (TSKB YO) ile devralma suretiyle birleşme talebi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından olumlu karşılandı.

SPK Haftalık Bülteni

İş Yatırım Ortaklığı AŞ'nin (İş YO), TSKB Yatırım Ortaklığı AŞ (TSKB YO) ile devralma suretiyle birleşme talebi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından olumlu karşılandı.

SPK Haftalık Bültenine göre, İş Yatırım Ortaklığı AŞ'nin, TSKB Yatırım Ortaklığı AŞ ile devralma suretiyle birleşme talebini değerlendiren Kurul, birleşme işleminin sonuçlanmasını ve öngörülen esas sözleşme değişikliklerinin gerçekleştirilmesini teminen, İş YO ve TSKB YO'nun A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu ile pay sahipleri genel kurulunca onaylanması şartıyla olumlu karşıladı.

Birleşmeye ilişkin Kurul onayını izleyen süreçte mevzuatta öngörülen koşulların yerine getirilmesi şartıyla İş YO'nun birleşme nedeniyle gerçekleştireceği sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edeceği 25 milyon 936 bin 784 lira nominal değerli payların Kurul kaydına alınmasına da karar verdi.

Kurul ayrıca, birleşme işleminin tescili ile birlikte tüzel kişiliği sona erecek olan TSKB YO'nun portföy işletmeciliği yetki belgesinin iptal edilmesini de kararlaştırdı.

-Enka İnşaat'tan 300 milyon liralık bedelsiz hisse senedi-

Bu arada, Enka İnşaat ve Sanayi AŞ, 300 milyon lirası temettüden karşılanmak üzere bedelsiz hisse senedi ihracı için SPK'ya başvurdu.

Aktif Yatırım Bankası AŞ 1 Nolu Fleetcorp Katılım Varlık Finansman Fonu'nun, nitelikli yatırımcı ve yurt dışına ihraç edilmek üzere 20 milyon lira tutarında varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK); Şeker Finansal Kiralama AŞ'nin 50 milyon lira tutarında finansman bonosu/tahvil halka arz etmek için SPK'ya yaptığı başvurular da kayda alındı.

- İSTANBUL

Kaynak: AA