SPK haftalık bülteni

SPK haftalık bülteni
Anadolu Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Deniz Finansal Kiralamanın 2 milyar 277 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Deniz Finansal Kiralamanın 2 milyar 277 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bültenine göre kurul, Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret'in 9 milyon lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Atılım Faktoring'in 76 milyon lira, Doruk Faktoring'in 128 milyon lira, Deniz Finansal Kiralamanın 2 milyar 277 milyon lira, Lider Faktoring'in 130 milyon lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

SPK, Serve Film Prodüksiyon Eğlence AŞ'nin 55 milyon TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 11 milyon 559 bin 492,45 lira tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, Borsa İstanbul

AŞ'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek (baz fiyat ve nominal

değerden aşağı olmamak üzere) pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 11 milyon TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda

artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tamamı şirket'in ortağı Veysi Kaynak'a tahsisli olarak satılacak olan A ve B grubu paylara

ilişkin ihraç belgesinin Kurul tarafından onaylanması talebinin, Borsa'da işlem sırası bulunmayan A grubu imtiyazlı payların da, B grubu paylar için Prosedür çerçevesinde belirlenecek

(baz fiyat ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) satış fiyatı üzerinden Borsa'da satılması, Sermaye artırımına konu payların nominal tutarının payların satış fiyatının şirket tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru

sonrasında belirlenebileceği göz önünde bulundurularak, şirket tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonucu hesaplanacak pay

satış fiyatı esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin nominal tutar ve

fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi

suretiyle olumlu karşılanmasına, Veysi Kaynak tarafından verilen taahhüt çerçevesinde, ihraç edilecek payların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)

nezdindeki hesabına geçtiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle Borsa'da satılamayacağı, Borsa'da satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulamayacağı dikkate alınarak gerekli işlemlerin tesis edilmesi hususunda MKK'ya bilgi verilmesine karar verdi.

SPK ayrıca Serve Film Prodüksiyon Eğlence AŞ'nin 786 bin 209 adet (A) grubu imtiyazlı paylarının Veysel Kaynak tarafından

devralınması nedeniyle doğan pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muafiyet verilmesi talebinin olumlu karşılanmasını kararlaştırdı.

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin, Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası

Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Kurulun II-23.2. sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" hükümleri çerçevesinde, Şirket'in

aktifinde bulunan ve yüzde 100 oranında paylarına sahip olduğu Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ, Zorlu Doğal Elektrik

Üretimi AŞ ve Rotor Elektrik Üretim AŞ'ye ait payların tamamının bir kül halinde kısmi bölünme yolu ile şirketin yüzde 100 bağlı

ortaklığı olarak yeni kurulacak Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ unvanlı bir anonim şirketine devredilmesi suretiyle gerçekleştirilecek

kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metnine Kurul tarafından onay verilmesi talebinin olumlu

karşılanmasına karar veren SPK, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (Kanun) 16'ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kanun kapsamına

alınmak üzere Kurula başvurmuş olan Türkiye Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin yönetim kontrolüne sahip olduğu

Bereket Emeklilik ve Hayat AŞ'nin gerekli yasal ücretlerin alınması suretiyle kanun kapsamına alınmasını kararlaştırdı.

İdari para cezaları ve yaptırımlar

Kurul, Yeşil Gayrimenkul Yatırım

Ortaklığı'na toplam 107 bin 577 lira ve 1 kişiye 38 bin 308 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. SPK ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 36 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99'uncu maddesinin dördüncü fıkrası

uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Manşet Haberler

title