Sözleşmeli Personele yeni düzenleme

Sözleşmeli Personele yeni düzenleme

Sözleşmeli personele, ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamayacak, sözleşmelere bu yolda hüküm konulamayacak.

Sözleşmeli Personele yeni düzenleme