Soylu: "Terörle Mücadelede Kesintisiz Operasyon Stratejisi Yürütülüyor"

Soylu: "Terörle Mücadelede Kesintisiz Operasyon Stratejisi Yürütülüyor"

- 2018 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Soylu, İçişleri Bakanlığının, oldukça eskiye dayanan bir uygulama pratiğine sahip olduğuna vurgu yaparak, 15 Temmuz'dan sonra kurumsal yapıda Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları noktasında...

- 2018 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Soylu, İçişleri Bakanlığının, oldukça eskiye dayanan bir uygulama pratiğine sahip olduğuna vurgu yaparak, 15 Temmuz'dan sonra kurumsal yapıda Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları noktasında birtakım değişiklikler yaşanmasına rağmen, hem bu birimlerin hem de görev sahalarının İçişleri Bakanlığına yabancı olmadığını söyledi.

Bakanlığın bütün insan kaynağının bu özellikli dönemde kendi görev alanlarında çok özverili bir mücadele ortaya koyduğunu dile getiren Soylu, "Yaşanan bölgesel değişimler, teknolojik gelişmeler, suç türleri ve sayısındaki artış, buna mukabil teknolojinin suçluyu yakalamada sunduğu imkanlar, kurumsal olarak bir değerlendirme yapmayı ve bazı adımları atmayı gerekli kılmıştır. Tarif etmeye çalıştığım mekansal ve dönemsel çerçeve, bizleri süreçleri tanımlamaya, tehditleri algılamaya ve buna göre hedef belirlemeye sevk etmiştir." dedi.

"Yeni projelere imza attık"

Silahlı kolluk kuvvetleri ile mülki ve genel idari hizmet birimlerini bünyesinde barındıran İçişleri Bakanlığının, bu iki farklı yapıya ait farklı operasyonel süreçlere sahip olduğunu belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Görev alanı içinde terörden uyuşturucuya, trafikten göçe, sınır güvenliğinden sahillerin korunmasına kadar çok değişik tehdit türlerinin baskısına maruz kalan bakanlığımız, görev sahasındaki herhangi bir idari ve reaksiyonel zafiyeti, en büyük tehdit olarak algılamaktadır. Süreç ve tehdit algısı doğrultusunda takip ettiğimiz yönetim hedeflerini esas itibarıyla beş başlık etrafında özetlemek mümkündür; entegrasyon ve koordinasyonu arttırmak, hizmet kalitesini ve kamu verimliliğini arttırmak, önemli alanlarda ortak bakış için politika belgeleri oluşturmak, sistemi performans ölçme ve izleme üzerine kurgulamak, teknolojik, beşeri ve lojistik kabiliyetleri arttırmak. Bu 5 hedefin altında da yapacağımız işlere dair daha mikro hedef ve stratejileri tanımladık."

İçişleri Bakanlığı olarak, geçen yıldan bugüne kadar rutin görevlerin yanı sıra hem mevcut başarılı projeleri devam ettirdiklerini, hem de yeni projelere imza attıklarını ifade eden Soylu, tamamen İçişleri Bakanlığı personeli tarafından kodlanan 95 yerli ve milli yazılımın bulunduğunu bildirdi.

Soylu, Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlikte kullanılan güvenlik sistemlerinin entegre olduğunu, modern bir acil durum koordinasyonu için Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinin (GAMER) kurulduğunu, çocukların güvenliği için bir kamera altyapısını içeren güvenli okul projesinin gerçekleştirildiğini anımsatarak, okul servis araçları yönetmeliği ve trafik güvenliği uygulama politika belgesi konusunda yaptıkları çalışmaları anlattı.

"Kesintisiz operasyon stratejisi"

Modern bir anlayışın ürünü olan ortalama hız koridoru ve maket trafik ekip aracı uygulamasını hayata geçirdiklerini belirten Soylu, terörle mücadelede kesintisiz operasyon stratejisini yürüttüklerini söyledi.

Sınır güvenliği sistemlerinin, modüler beton duvar, sinir aydınlatma ve yüksek güvenlikli çitlerin yapıldığını anlatan Soylu, güvenlik korucularının yaş ortalamasının düşürüldüğünü, sayılarının arttırıldığını, özlük haklarının iyileştirildiğini dile getirdi.

Çarşı ve sokakların güvenliği için bekçilerin yeniden rehabilite edildiğini ve sayılarının artırıldığına işaret eden Soylu, internetin bir hakaret ve kişilik haklarına saldırı alanı olmasına göz yummadıklarını bildirdi.

Soylu, şehirlerin güvenliği huzur operasyonları yaptıklarını, muhtarlarla iletişimi hızlı ve kesintisiz bir şekilde sağlayan muhtar bilgi sitemini oluşturduklarını, belediyelerde etkinlik ve verimliliği arttırmaya yönelik "bulut belediyecilik" uygulamasına imza attıklarına değinerek, halka değil teröriste hizmet eden bir yapıdan belediyelerin kurtarıldığını söyledi.

Soylu, köylerin temel altyapı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik KÖYDES, büyükşehirlerin kırsal altyapısının desteklenmesi için ortaya konulan KIRDES projesine imza attıklarını anlattı.