Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı

Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı

Sosyalist Enternasyonal Kadın Konseyi Başkanı Hajji: "Sürdürülebilir kalkınma, barış içinde yapılmalı, savaş ve çatışma ortamında sürdürülebilir kalkınma mümkün değil"
CHP Ankara Milletvek...

Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı

Sosyalist Enternasyonal Kadın Konseyi Başkanı Ouafa Hajji, sürdürülebilir kalkınmanın barış içinde yapılması gerektiğini, savaş ve çatışma ortamında sürdürülebilir kalkınmanın mümkün olmadığını belirtti.

Hajji, CHP'nin ev sahipliğinde Hilton Otel'de düzenlenen Sosyalist EnternasyonalKonsey Toplantısı'nın ikinci gününde yaptığı konuşmada, kadınlar karar alma süreçlerine katılması gerektiğini vurgulayarak, cinsiyetin, toplumsal eşitliğinin temel öğelerinden olduğunu, tüm siyasi eylemlerin temelini teşkil etmesi gerektiğini düşündüklerini söyledi.

 Sosyalist Enternasyonal Kadın Konseyi Toplantısı'nda "Bin yıl Kalkınma Hedefleri, Milenyum Kalkınma Hedefleri ve 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi ile Arap Baharı" konularını ele aldıklarına değinen Hajji, tavsiyelerini şöyle sıraladı:

"Kadın ve çocuk ölümleriyle mücadele edilmesi, öncelik olmalı. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine şiddeti azaltma eklenmeli, çocukların kötü şartlarda çalıştırılması ve erken yaşta evlendirilmelerine karşı çıkılmalı, cinsiyete ilişkin veriler açıkça değerlendirilmeli, sürdürülebilr kalkınma barış içinde yapılmalı. Savaş ve çatışma ortamında sürdürülebilir kalkınma mümkün değil."

 

Bilgehan: "Kadın istihdamında 5 puanlık artış, yoksulluğu 15 puan düşürüyor"

 

CHP Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan da bin yıl hedeflerinin bir kısmının gerçekleştiğini, ancak bu hedeflerin çok azına kadınların ulaştığını dile getirerek, okuma-yazma bilmeyenlerin üçte ikisini kadınların oluşturduğunu, tarım dışı alanlarda kadın istihdamının yüzde 40 seviyesinde bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'de kadınların siyasetteki temsil oranının yüzde 14 olduğuna değinen Bilgehan, şu bilgileri verdi:

"1935 yılında, kadınlar parlamentoya girdiğinde, bu oranla Türkiye dünyada ikinci geliyordu. Son Dünya Ekonomik Forumu raporlarına göre dünyada 103'. sıradayız. İzlanda'da kadınların ekonomik hayata katılımı yüzde 81 oranında iken Türkiye'de yüzde 24. Türkiye'deki kadınların sadece 33'ü bir banka hesabına sahip ve çalışanların yüzde 57'si de sosyal güvenceden yoksun ve kayıt dışı çalışıyor."

Bilgehan, Avrupa Konseyi'nin "ailede ev işlerinin paylaşılması" konusundaki çalışmasına göre, erkeklerin ev işlerini paylaşma oranlarına bakıldığında, İsveç'in yüzde 70 ile birinci, Türkiye'nin yüzde 17 ile sonuncu sırada yer aldığını aktardı. 

Kadın istihdamında 5 puanlık artışın yoksulluğu 15 puan düşürdüğünü belirten Bilgehan, "Kadınlar dünyada ve Türkiye'de makro ekonomik açıdan kullanılmayan en büyük güç olarak görülmeye devam ediyor" dedi.

 

 Cunha: "Adaletsizlik olan her yerde biz olacağız"

 

Brezilya Demokratik İşçi Partisi ve Federal Milletvekili Carlos Eduardo Vieira de Cunha ise her zaman adalet, demokrasi ve özgürlük için mücadele edeceklerini ifade ederek, "Taksim Meydanı'nda olduğu gibi, adaletsizlik olan her yerde biz olacağız. Bu, bizim görevimiz, kaderimiz, misyonumuz" dedi. - İstanbul