'Sosyal Sigortalar Yasa Tasarısı' Diyarbakır'da Protesto Edildi

'Sosyal Sigortalar Yasa Tasarısı' Diyarbakır'da Protesto Edildi

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı Diyarbakır'da Protesto Edildi. Emek Platformu Adına Konuşan Türk-iş 7. Bölge Temsilcisi Bahri Karakoç, 'Tasarı İddia Edildiği Gibi Çalışanlar Arasında Norm ve Standart Birliği Sağlamamakta, Aksine Var Olan Farklılıkları Derinleştirmektedir' Dedi.

'Sosyal Sigortalar Yasa Tasarısı' Diyarbakır'da Protesto Edildi

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası yasa tasarısı Diyarbakır'da protesto edildi. Emek Platformu adına konuşan Türk-İş 7. Bölge Temsilcisi Bahri Karakoç, ''Tasarı iddia edildiği gibi çalışanlar arasında norm ve standart birliği sağlamamakta, aksine var olan farklılıkları derinleştirmektedir'' dedi.


Dağkapı Meydanı'nda toplanan ve 17 sendika ve derneğin üyelerinin oluşturduğu bir grup tasarıyı protesto etti. Emek Platformu adına konuşan Türk-İş 7. Bölge Temsilcisi Bahri Karakoç, tasarının çalışanlar, emekliler, hak sahibi durumundaki aile fertleri ile dul ve yetimler için sosyal sigortalar ve sağlık alanında ağır hak kayıplarına neden olacağını söyledi. Karakoç, "Emeklilik ve sağlık alanında köklü değişiklikler yapan ve kazanılmış hakları geriye götüren tasarı sosyal devlet ilkesine aykırıdır. Tasarı ile yapılan düzenlemeler, ülkede yaşayan herkesi olumsuz etkileyecek, sosyal sigorta ve sağlık haklarına erişimlerini güçleştirecek ve giderek daha da olanaksız kılacaktır. Oluşturulacak sistemle mevcut sistemdeki hakların korunduğu iddia edilmektedir. Ancak bu iddia tüm çalışanlar için gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca tasarı yine iddia edildiği gibi çalışanlar arasında norm ve standart birliği sağlamamakta, aksine var olan farklılıkları derinleştirmektedir" dedi.


Açıklamanın ardından grup sessizce dağıldı.


(ME-AŞ-CMH-Y)

Kaynak: İHA