Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı'na Van Emek Platformu'ndan Tepki

Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı'na Van Emek Platformu'ndan Tepki

Van'daki Sendika Temsilcileri, Emek Platformu Bileşenleri Bünyesinde Bir Araya Gelerek Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı'na Tepki Gösterdi.

Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı'na Van Emek Platformu'ndan Tepki

Van'daki sendika temsilcileri, Emek Platformu Bileşenleri bünyesinde bir araya gelerek Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı'na tepki gösterdi.


Yol-İş Sendikası Şube Başkanlığı binası toplantı salonunda yapılan basın açıklamasına, çeşitli sendika, dernek ve birliklerin temsilcileri katıldı. Van Emek Platformu Bileşenleri adına konuşan Yol iş Sendikası 1 No'lu Şube Başkanlığı Genel Sekreteri Salih Çalımlı, söz konusu yasanın sosyal güvenlik hakları açısından yarınları güvencesiz bırakacağını ileri sürerek bu düzenlemeyi kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Çalımlı, "Emek Platformu Bileşenleri, yasa tasarısının çalışanlar, emekliler, dul ve yetimleri için ağır hak kayıplarına neden olduğu tespitini yapmış, emeklilik ve sağlık alanında köklü değişiklikler yapan ve kazanılmış hakları geriye götüren tasarıyı sosyal devlet ilkesine aykırı olarak değerlendirmiştir. Ayrıca hükümetin Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı ile ilgili olarak görüş ve önerilerini dikkate almadığı ve tasarının çalışanların koşulları ve ülke gerçekleri ile örtüşmediği sonucuna varılmıştır. Emek Platformu Bileşenleri, bu tasarının yasalaşmaması gerektiğini düşünerek tasarıya karşı ortak eylem kararı almıştır" dedi.


(FG-MET-GS-Y)

Kaynak: İHA