Sorunlarımız şansımız olabilir

2004'te yaşanan hızlı büyüme, düşük enflasyon ve borç dinamiklerindeki iyileşmede, dış konjonktür ve güçlenen AB çıpasının önemli katkısı oldu. Ancak bunların bedeli de artan dış açık ve rekabet ...İthalat artışına yeni önlemler gerekebilir

Sorunlarımız şansımız olabilir