'Sonuçsuz ihale istemiyoruz'

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Tekel'in satışında hangi yöntemin kullanılacağının kesinlik kazanmadığını söyledi.

'Sonuçsuz ihale istemiyoruz'
Kaynak: Radikal