Son dakika haber... FETÖ'nün Fransa yapılanmasında yer alan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

Son dakika haber... FETÖ'nün Fransa yapılanmasında yer alan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

20.08.2020 16:55 | Son Güncelleme: 20.08.2020 19:25
Son dakika haber... FETÖ'nün Fransa yapılanmasında yer alan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

Son dakika gündem haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Fransa yapılanmasında yer alan sanık Ümmühan Tımar hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, örgütün yurt dışındaki eğitim-öğretim görünümlü faaliyetlerinin "o u¨lkelerin gu¨venlik ve istihbari bilgilerini temin ederek is¸...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Fransa yapılanmasında yer alan sanık Ümmühan Tımar hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamede, örgütün yurt dışındaki eğitim-öğretim görünümlü faaliyetlerinin "o u¨lkelerin gu¨venlik ve istihbari bilgilerini temin ederek is¸ birligˆi yaptıgˆı u¨lke ve devletlere aktarmak" amacı taşıdığı vurgulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan ve İstanbul ağır ceza mahkemesince kabul edilen iddianamede, örgütün yurt dışı yapılanmasına ilişkin tespitlere yer verilerek, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

İddianamede, FETO¨'nün Gu¨ney Amerika (Brezilya, Arjantin ), Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarındaki bazı u¨lkelerde bulunan okul, s¸irket ve kurum-kurulus¸ları vasıtası ile o¨rgu¨tsel faaliyetler yürüttüğü anlatıldı.

Cumhuriyet Bas¸savcılıgˆınca FETO¨'nün tu¨m yurt dıs¸ı okul yapılanması ve mu¨zahir dernekleriyle ilgili olarak sorus¸turma emrinin verildiği anımsatılan iddianamede, örgu¨tu¨n yer edinmek istedigˆi farklı u¨lkelere uygun stratejiler benimseyerek o¨ncelikle dıs¸a ac¸ıldıgˆı ilk yer olan Orta Asya'dan bas¸layıp kazandıgˆı uluslararası deneyim kapsamında faaliyetlerini digˆer kıtalara da yaydığı aktarıldı. İddianamede, örgütün du¨nyanın yaklas¸ık 160 u¨lkesinde okul, etu¨t merkezi, ku¨ltu¨r merkezi, dil kursu ile c¸es¸itli dernek ve s¸irketler kurarak bu u¨lkeleri o¨rgu¨t mensupları ic¸in cazibe merkezleri haline getirerek faaliyetlerini su¨rdürdüğüne değinildi.

İddianamede, 1990'lı yıllardan itibaren yurt dıs¸ına ac¸ılan o¨rgu¨tu¨n "ser rehber" (örgu¨t adına bu¨tu¨n u¨lkeleri gezerek, tespitlerde bulunan sorumlu s¸ahıs) tarafından denetlenen aralarında u¨niversitelerin de oldugˆu yaklas¸ık 400 okulunun bulundugˆu belirtilen iddianamede, özellikle yurt dıs¸ındaki okullara kayıt yaptıran o¨gˆrencilerden ilk etapta u¨cret alınmadığı anlatıldı. İddianamede, örgu¨tu¨n okulları genellikle fakir u¨lkelerde veya bo¨lgelerde ac¸tığı, buradaki insanların bu okulların kendi teknolojilerinden daha yu¨ksek seviyede ve kalitede egˆitim verdigˆini fark etmesiyle talebin artmaya bas¸ladığı, bunun üzerine o¨rgu¨tün o¨gˆrenciler konusunda daha sec¸ici davranmaya bas¸ladığı ve okulların u¨cretli hale getirildiği kaydedildi.

Ayrıca örgütün yurt dıs¸ında "international school" isimli okullar açtığı, bu okulların ac¸ılabilmesi ic¸in I·ngiltere'nin izninin gerektiği, patentinin de I·ngiltere'ye ait olduğu anlatılan iddianamede, resmi dilin I·ngilizce oldugˆu bu okullarda, Tu¨rkc¸enin sec¸meli ders olarak okutulduğu, o¨rgu¨tün bu okullar vasıtasıyla bulundukları u¨lkelerin saygın ve etkin kis¸ilerinin c¸ocuklarını okuluna kabul edip popu¨laritesini artırmaya c¸alıştığı belirtildi.

"Hristiyan ve Yahudi o¨rgu¨tlerlerle diyalog"

İddianamede, şu değerlendirmeye yer verildi:

"FETO¨'nu¨n yurt dıs¸ındaki so¨ylem ve stratejisi digˆer dini Tu¨rk gruplarla farklılık go¨stermektedir. O¨rgu¨t o¨zel ya da kamu okullarında Avrupalı destekc¸ilerinin hos¸una gitmeyecek ve kırgınlık yaratacak hassas konularda sessiz kalmıs¸, c¸ok sayıda Tu¨rk ve bas¸ka u¨lke ko¨kenli I·slami grup ve o¨rgu¨tleri go¨rmezden gelmis¸, Mu¨slu¨man o¨rgu¨tlerden c¸ok du¨s¸u¨nce ve felsefesine uygun buldugˆu Hristiyan ve Yahudi o¨rgu¨tlerlerle diyalog kurmus¸tur. Yerel sec¸ilmis¸ler ve sivil toplum kurulus¸larının sorumluları ile iyi ilis¸kiler kurabilmek ic¸in yogˆun c¸aba sarf etmişlerdir. Örgu¨t tarafından organize edilen programlara davet ettikleri isimlerden de anlas¸ılacagˆı u¨zere o¨rgu¨tün iktidardakilerle, sec¸ilmis¸lerle ve toplum u¨zerinde etkili entelektu¨ellerle ilgilendiği anlaşılmıştır."

Her ne kadar o¨rgu¨t tarafından yurt dıs¸ında egˆitim-o¨gˆretim faaliyeti yu¨ru¨tu¨ldu¨gˆu¨ algısı ulusal ve uluslararası kamuoyuna verilmeye c¸alıs¸ılsa da asıl amacın; egˆitim-o¨gˆretim faaliyeti go¨ru¨nu¨mu¨ altında o u¨lkelerin gu¨venlik ve istihbari bilgilerini temin ederek is¸ birligˆi yaptıgˆı u¨lke ve devletlere aktarmak oldugˆu anlas¸ılmaktadır."

"Sahte iyilik hareketi algısı oluşturulmaya çalışılmış"

FETO¨'nün yurt dıs¸ında so¨zde egˆitim-o¨gˆretim kurumları vasıtası ile olus¸turdugˆu bu istismarcı algı ile faaliyette bulundugˆu c¸ogˆu u¨lke yo¨netimlerinden destek go¨rdüğü, bu alanda rahatlıkla lobi olus¸turduğu vurgulanan iddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"O¨zellikle ekonomik ac¸ıdan gelis¸memis¸ olan Balkan u¨lkeleri, Afrika u¨lkeleri, Tu¨rki Cumhuriyetler ve digˆer u¨lkelerde o¨rgu¨tu¨n asıl amacı; o u¨lkelerin yo¨netiminde etkin olan is¸ adamları ile askeri, idari ve mu¨lki yo¨netici konumundaki devlet yetkililerinin c¸ocuklarına okullarda so¨zde egˆitim vererek kendi o¨rgu¨tsel ve ideolojik go¨ru¨s¸lerinin empoze edilmesidir. U¨lke yo¨netimlerinde ileride so¨z sahibi olacak c¸ocuklar ve genc¸ler bu okullarda yetis¸tirilip devlet yo¨netimlerine sokularak o¨rgu¨tu¨n koydugˆu hedefler dogˆrultusunda u¨lke yo¨netimleri ve siyasetinin kontrol edilmesi amac¸lanmıs¸tır.

Bu kapsamda bu faaliyetleri gerek ulusal du¨zeyde gerekse uluslararası alanda masum go¨stermek amacıyla 'Tu¨rkc¸e dil olimpiyatları', kurban/zekat ve digˆer bagˆıs¸ ve gezi organizasyonları yapılarak sahte iyilik hareketi algısı olus¸turulmaya c¸alıs¸ılmıs¸, bunda da bas¸arılı olunmus¸tur. Bas¸langıc¸ta yurt dıs¸ında egˆitim - o¨gˆretim faaliyetleri ile o u¨lkelerin kamuoyunda olumlu algı olus¸turan, faaliyet yu¨ru¨ten o¨rgu¨tu¨n u¨lkelerin ekonomik ve bu¨rokratik alanlarında ulas¸tıgˆı gu¨c¸ sayesinde u¨lkemiz aleyhine lobicilik faaliyetlerini ac¸ıkça yu¨ru¨tmeye bas¸lamıs¸, o u¨lke idarelerini u¨lkemiz aleyhinde tavır almalarını sagˆlamaya c¸alıs¸mıs¸tır."

FETÖ'nün ABD'deki konumu

O¨rgu¨t elebaşısı Fetullah Gülen'in 1999'da, terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan'ın, ABD tarafından Türkiye'ye iadesinden kısa bir su¨re sonra ABD'ye gittiği ve burada bas¸ka hic¸bir Batı u¨lkesinde rastlanamayacak kadar bu¨yu¨k imkan ve olanaklara kavus¸tuğu anlatılan iddianamede, Gülen'in, ABD istihbarat tes¸kilatı CIA mensuplarının referansı ile ABD mahkemesince Green Card bas¸vurusunun kabul edildiği ve ABD'de oturma hakkını elde ettiği hatırlatıldı. İddianamede, örgüt elebaşısı Gülen'in ABD'ye gider gitmez CIA'in destegˆi ile hızlı bir bic¸imde dinlerarası diyalog, hos¸go¨ru¨ ve evrensel barıs¸ temaları u¨zerine kurulu bir strateji izlemeye bas¸ladığı, ABD genelinde Turkish Amerikan Alliances isimli bir federasyonun bu¨nyesinde yaklas¸ık 165-170 s¸irket ve kurulus¸un ortaya c¸ıkmasını sağladığı kaydedildi.

O¨rgu¨tu¨n ABD'de 135 kadar Charter okulu olduğu, bu okullarda yaklas¸ık 45 bin o¨gˆrenci bulunduğu, farklı eyaletlerde 165 sivil toplum kurulus¸unun faaliyet go¨sterdiği anlatılan iddianamede, örgu¨tu¨n yurt dıs¸ında bulunan egˆitim kurumlarıyla ilgili Gu¨len'in konuşmalarına yer verildi.

Sanığın etkin pişmanlıktan yararlanmaması istendi

İddianamede, sanık Ümmühan Tımar'ın Fransa'da örgüte ait farklı farklı evlerde kaldığı ve örgütün Fransa yapılanmasında aktif faaliyet yürüttüğü anlatıldı.

Sanık Tımar'ın 2015'te örgütün haberleşme ağı ByLock'u kişi listesinde ekli bulunan terör örgütü mensubu S.Y.'nin isteği üzerine telefonuna indirerek kendisinin kurduğu aktarılan iddianamede, sanığın, 2016'da Türkiye'ye dönmeden önce ByLock uygulamasını sildiği kaydedildi.

İddianamede, Tımar'ın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 2017 yılında evlenerek Fransa'ya yerleştiği ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyleyerek bazı örgüt mensuplarını fotoğraflarından teşhis ettiği belirtildi.

Sanık Tımar'ın kendisini terör örgütünün talimatı ile yurt dışına gönderen örgüt mensubunun açık kimlik bilgilerini vermekten kaçındığı, ByLock tutanağı ile kollukça tespit edilen örgüt mensupları dışında başka örgüt mensupları hakkında herhangi bir bilgi vermediği kaydedilen iddianamede, ByLock'un kişinin kendisinin indirerek kuracağı bir program olmamasına rağmen Tımar'ın ByLock'u kendisinin indirip kurduğunu söyleyerek yalan beyanda bulunduğu, örgütsel tavır geliştirerek ByLock uygulamasını telefonuna kuran örgüt mensuplarının kimlik bilgilerini açıklamaktan kaçındığı vurgulandı.

Bu nedenlerle sanığın etkin pis¸manlık hu¨ku¨mlerinden yararlanmaması gerektigˆi belirtilen iddianamede, sanık Ümmühan Tımar'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Şu an buradasınız: Son dakika haber... FETÖ'nün Fransa yapılanmasında yer alan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istemi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.10.2020 01:55:08. #1.14#
title