AK Parti'den MHP'nin Af Teklifine Yorum: Çok Karmaşık Bir Konu, İyi İrdelemeliyiz

AK Parti'den MHP'nin Af Teklifine Yorum: Çok Karmaşık Bir Konu, İyi İrdelemeliyiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, MHP'nin af teklifine ilişkin olarak "Çok karmaşık bir konu, iyi irdelemeliyiz" dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Yazıcı, MHP'nin af teklifine ilişkin olarak "Bu çok karmaşık bir konu. Bunu çok iyi irdelememiz gerekir. Hiçbir hesap içerisinde olmadan, toplumu nasıl etkiler, suçla mücadeleyi nasıl etkiler, yargılamayı nasıl etkiler, adalet algısını nasıl etkiler, bütün bu alanları dikkate almak suretiyle hasbi olarak bu konuyu irdelemeliyiz" dedi.

İşte Hayati Yazıcı'nın açıklamaları:

MHP GEREKÇELERİNİ OLUŞTURDU, MECLİS'E SUNDU

Gündemimizde af sözkonusu değil. MHP geçen seçim öncesi beyannamesinde bu konuları gündeminde almış. O günden bu yana uygun bulduğu zamanlarda bu konuyu dile getirdi. Gerekçelerini oluşturdu ve somut şekle dönüştürdü ve Meclis'e sundular. Ben de bunu okudum değerlendirdim.

"MHP'NİN TEKLİFİ AF DÜZENLEMESİ DEĞİL"

İçeriği itibarıyla bir af değil. Af düzenlemesi değil. Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutukların bunların da bir tasnif yapmak suretiyle belli nitelikteki suçları kapsam dışı bırakmak suretiyle infazlarına ilişkin düzenleme içeren bir kanun teklifi.

"GÖRMEZDEN GELMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Bu teklif niteliği itibariyle af değil derken, biz "gündemimizde af yok demiştik şimdi bu da af olmadığına göre gündemimize mi girdi" haliyle gündemimize girmiş. Meclis'e getirmiş. Bunu görmezden gelmemiz mümkün değil. Cumhur ittifakı içerisinde yer almış partinin getirdiği teklif.

"MHP'NİN 7 MADDEDEN OLUŞAN TEKLİFİNİ İRDELİYORUZ"

Bugüne kadar edindiğimiz tecrübeler, var olmanın temeli olan adalet algısını gözetmek suretiyle, vatandaş nezdinde oluşacak algıyı dikkate almak, çok yoğun bir şekilde terörle mücadele ederken bu ortamın özelliklerini gözetlemek suretiyle MHP'nin 7 maddeden oluşan teklifini irdeliyoruz. Cumhurbaşkanı döndüğünde bu konuyu daha somut bir şekilde ele alacağız. Teklif üzerinde biz çalışmalar yapıyoruz.

"DEVLET BİR VATANDAŞA KARŞI SUÇ İŞLEYEN FAİLİ NİYE, NASIL AFFETSİN?"

253 bin tutuklu var. 162 bininin bu teklifin yasalaşması sonucu cezaevlerinden çıkacakları ifade ediliyor. Aileler, aşiretler arası öldürme vakalarında hemen karşı aile başkalarının peşine bırakır gider. Onun için etki alanı çok fazla. Bunu irdelemek gerekir. Devlet bir vatandaşa karşı suç işleyen faili niye, nasıl affetsin? Af yetkisini devlet, millet adına kullanıyorsa kendi ile ilgili suçlarla düzenleme yapar.

HAKSIZ YARGILAMAYI GİDERECEK MEKANİZMALAR VAR

Kamuoyunda algı var. Teklif kim ya da kimler için? Niye 5 yıl iniyor? Teklifin gerekçesinde izah edilmeye çalışılmış ama teklifle ilgili çok derin bir analiz yapmadan...Gerekçelere saygı duyarım ama bu gerekçeler bu teklifin Meclis'ten geçirilmesini mutlaka haklı hale getiren gerekçeler olduğu görüşüne katılamam. Bu süreçte FETÖ'cü hakim ve savcıların yargısal faaliyetler çerçevesinde oluşturdukları hükümler sonucu cezaevinde kalanlardan söz edilmesinin bir gerçeklik payı var ama bunu nasıl ayırt edeceksiniz? Bu durumda haksız yargıdan söz edilir, haksız yargılamayı giderecek mekanizmalar var.

"ÇOK KARMAŞIK BİR KONU, BUNU İYİ İRDELEMELİYİZ"

Şayet FETÖ yargılaması sonucu oluşmuş mağduriyetleri önlemeyi de bu teklif amaçlıyorsa bu teklifin düzenleme ve içeriği itibariyle, bu teklifte 5'er yıl indirim yapalması öngörülüyor. Belli bir deneme süresi var. O süre içerisinde kişi herhangi bir kasıtlı suç işlerse tekrar infaza devam ediliyor. O zaman haksız yargılama, hüküm söz konusu değil demek ki. Kaldığı yerden devam edecek, o zaman siz onu mühkem bir mahkeme kararı olarak zaten bu sistem içerisinde kabul ediyorsunuz. Bunları çok bağdaşık bulmuyorum. Bu çok karmaşık bir konu. Bunu çok iyi irdelememiz gerekir. Hiçbir hesap içerisinde olmadan, toplumu nasıl etkiler, suçla mücadeleyi nasıl etkiler, yargılamayı nasıl etkiler, adalet algısını nasıl etkiler, bütün bu alanları dikkate almak suretiyle hasbi olarak bu konuyu irdelemeliyiz.

Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi; af, cezada indirim, infaz iyileştirmesi, devlete karşı işlenen suçlarda devlet yapar.