Somali Barışına İkt Katkısı

Somali Barışına İkt Katkısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Cidde'de Bir Araya Geldiği İslam Konferansı Teşkilatı (İkt) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu'nu, Somali'de Yürütülen Barış Görüşmelerine İkt'nin Yaptığı Olumlu Katkılardan Dolayı Kutladı.

Somali Barışına İkt Katkısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Cidde'de bir araya geldiği İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu'nu, Somali'de yürütülen barış görüşmelerine İKT'nin yaptığı olumlu katkılardan dolayı kutladı.

BM Genel Sekreteri Moon Cibuti'de, Somali Geçici Federal Hükümeti ile Somali'nin Yeniden Kurtuluşu İçin İttifak adlı grup arasında imzalanan anlaşmayla ilgili İKT heyetinin oynadığı rolü övdü. İKT'nin oynadığı rolün BM'nin İslam Dünyası'nı ve Müslümanları ilgilendiren konulardaki arabuluculuk çabalarına da çok olumlu katkıda bulunduğunu vurgulayan Moon, Somali'deki barış görüşmelerinin İKT ile BM arasındaki işbirliğine güzel bir örnek olduğunu da ifade etti. İKT Genel Sekreteri Prof. İhsanoğlu ise, Moon ile görüşmesinde, giderek etkisini arttıran gıda krizine değindi. Genel Sekreter, İKT'nin uluslararası toplumla bu krizi aşma konusunda işbirliğine arzulu ve hazır olduğunu belirtti. BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, uluslararası toplumun, gıda krizinin aşılması yolunda gösterdiği işbirliğinin kısa vadede olumlu sonuçlar alınmasına neden olabileceğini, ancak bu soruna radikal bir çözüm bulunmasının uzun süreli ve kapsamlı çabalar gerektirdiğini ifade etti. Her iki Genel Sekreter de enerji ve giderek artan petrol fiyatları konusunda Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ın küresel bir konferans toplanması girişimini takdirle karşıladıklarını belirterek, konferansın olumlu neticeler verebileceğine ilişkin iyimserliklerini dile getirdi. Bilindiği üzere Suudi Arabistan Kralı Abdullah, geçtiğimiz günlerde enerji ve giderek artan petrol fiyatları konusunda enerjiyi tüketenlerle üretenlerin buluşacağı bir küresel konferans düzenlenmesi girişimini başlatmıştı.

İhsanoğlu, Moon'la görüşmesinin bir kısmını da İslamofobi konusuna ayırdı. Bu çerçevede Müslümanlara karşı giderek artan ayrımcılık ve hoşgörüsüzlük eğilimine karşı mücadelede İKT'nin çabalarını vurgulayarak, dini inanışlar ve kutsal sembollere karşı nefret kampanyalarını ve Müslümanlara karşı nefreti teşvik edici kışkırtmaları engellemek için BM ile İKT'nin uluslararası düzeyde işbirliği yapması ihtiyacını dile getirdi. Medeniyetler ve dinler arasında yapıcı ve sağlıklı diyalogun desteklenmesi ve bir hoşgörü kültürünün yayılması için ortak çaba harcanmasının önemini vurgulayan İhsanoğlu, tüm bu konulardaki girişim ve çabaların hakiki bir siyasi irade ile tüm taraflarca desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Ban Ki Moon ve Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu, kısa bir süre önce Mekke'de düzenlenen dinlerarası diyalog forumu inisiyatifini başlattığı için de Suudi Arabistan Kralı Abdullah'ı övdü. Genel Sekreter İhsanoğlu, bu inisiyatifin İslam'ın gerçek imajının yansıtılmasına yönelik çabaları güçlendireceğini, benzer doğrultuda başka toplantıların da yapılacağını, bu girişimlerle bir hoşgörü ve diyalog kültürünün teşvik edilebileceğini ve böylelikle uluslararası barış ve güvenliğin konsolidasyonuna etkin bir şekilde katkıda bulunulabileceğini belirtti.

(İHA-OYK-OYK-NÇ-D)

Kaynak: İHA