Siyasi Partilere Hazine Yardımı

Siyasi Partilere Hazine Yardımı

Anayasa Mahkemesi, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun, 'Siyasi Partilere Hazine Yardımının Hangi Koşullarda Yapılacağını' Düzenleyen Maddesinin İptal İstemini Reddetti.

Siyasi Partilere Hazine Yardımı

Anayasa Mahkemesi, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun, ''Siyasi partilere hazine yardımının hangi koşullarda yapılacağını'' düzenleyen maddesinin iptal istemini reddetti.

Liberal Demokrat Parti (LDP), Maliye Bakanlığının siyasi partilere yaptığı hazine yardımının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Ankara 5. İdare Mahkemesi'nde dava açmış ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun, ''devletçe yardım'' başlıklı ek 1. maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmasını istemişti.

Ankara 5. İdare Mahkemesi, Anayasa'ya aykırılık iddiasını ciddi bularak, Anayasa Mahkemesi'ne itiraz yoluyla başvuruda bulundu.

Yüksek Mahkeme heyeti, bugün yaptığı toplantıda, maddenin iptal istemini esastan karara bağladı. Heyet, düzenlemenin iptal istemini reddetti.

''Hazine yardımından tüm partilerin yararlanması'' istemiyle İdare Mahkemesi'nde dava açan LDP Genel Başkanı Cem Toker, Anayasa'nın 68. maddesinde siyasi partilere ''hakkaniyetli ve yeterli yardım yapılır'' dendiğini belirterek, ''Bu hakkaniyetli ve adil bir yasa değil, rakamlar ortada'' dedi.

Yasa gereği AK Parti'nin, MHP ve CHP'nin 2009 yılında para yardımı alacaklarını anımsatan Toker, kendileri gibi partilerin ise yardım almadan bu partilerle rekabet edemeyeceklerini ifade etti.