Siyah beyaz Zonguldak

Siyah beyaz Zonguldak

Resmi tarihe göre ilk kazmayı 1829'da Uzun Mehmet'in vurduğu Zonguldak'ta, ilkel yöntemlerle de olsa, ilk kömür çıkarımı 1830'larda başladı. Kentte, 1940-2001 yılları arasında ölen işçi sayısı 3692 idi. Maden kazalarından en büyüğü

Siyah beyaz Zonguldak

Kaynak: NTVMSNBC